Zákaznické dny Tajmac-ZPS 2019

Tajmac-ZPS

Krátká reportáž z oblíbené akce společnosti Tajmac-ZPS, která do svých výrobních prostor pravidelně zve své zákazníky, obchodní partnery i potenciální zájemce o stroje a technologie z oblasti obrábění.

V roce 2018 jsme z této akce udělali sběrnou fotogalerii, která se podle ohlasů a počtu přečtení stala vyhledávaným článkem na našem strojírenském portálu Zakazka.cz. Letos jsme zvolili jinou formu a akci jsme zdokumentovali tak, že v této části popíšeme postřehy, které se týkají především organizátora akce, resp. společnosti Tajmac-ZPS. V dalších článcích se pak zaměříme separátně na expozice našich obchodních partnerů, a to speciálně firem Minerva ČR a Sandvik ČR. Poslední 4. článek pak bude ve stylu loňské fotogalerie, tj. pokusíme se Vám představit zajímavosti, které na Zákaznických představovali další vystavující firmy.

Tajmac

Zahájení akce
Zákaznické dny společnosti Tajmac-ZPS, a.s. proběhly 25. a 26. dubna. Při slavnostním zahájení měl první slovo pan Michele William Tajariol, člen představenstva a generální ředitel Tajmac-ZPS. Po přivítání hostů se ve svém proslovu mj. zaměřil na “nervozitu” současného trhu a otázku nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Komentoval mírné oslabení růstu evropského a zvláště německého průmyslu, který má největší vliv na prosperitu českých strojírenských firem a které se projevilo v posledních měsících. Poukázal na cykličnost krizí a samozřejmou povinnost manažerů tyto cykly zvládat, jako běžnou agendu v řízení firem a současně vyvrátil spekulace o současném stavu, který není obvyklou krizí z nadvýroby, ale pouhou reakcí trhů na politické neshody v globálním měřítku. Současně poukázal na dobrou kondici firmy, na úspěchy v exportu i v přípravě nových strojů. Větším problémem než současná mírná recese evropských ekonomik, je podle jeho soudu změna hodnot současné populace, neochota pracovat v průmyslu a studovat technické obory.

Michele Tajariol Michele Tajariol
Michele Tajariol Michele Tajariol
Zákaznické dny Tajmac Zákaznické dny Tajmac
Marek Hála Marek Hála
Roman Pavelka Roman Pavelka
Tomáš Dederle Tomáš Dederle

Dalšími řečníky byli pan Ing. Marek Hala (ředitel prodeje obráběcích center), pan Ing. Roman Pavelka (manažer prodeje vícevřetenových soustružnických automatů) a pan Ing. Tomáš Dederle (ředitel divize Manurhin). V jejich proslovech zaznělo, že všechny současně dodávané stroje Tajmac-ZPS jsou připraveny na Průmysl 4.0. Byly zmíněny úspěchy na mimoevropských trzích, a to zejména v USA, v Indii nebo v Jižní Americe, ale také v evropských zemích a v České republice. Velmi inspirativní byl popis zásad a výhod servisu a poprodejní technické podpory. Společnost Tajmac-ZPS není jen úspěšným výrobcem sofistikovaných obráběcích strojů světové kvality, ale svým zákazníkům poskytuje odbornou pomoc při řešení jejich praktických problémů s obráběním. Operátor stroje od Tajmac-ZPS tak není ponechán v pro něj neřešitelných situacích, ale může požádat o pomoc s řešením konkrétního problému při obrábění. Hodnota takové podpory roste nejen se složitostí výroby, ale má velký význam i v situaci, kdy je na trhu akutní a plošný nedostatek zkušených obráběčů.

Stroje Tajmac-ZPS
Tajmac-ZPS pořádá Zákaznické dny především jako propagační akci, takže se vždy snaží prezentovat své novinky, ale i stroje které představují základ produktového portfolia firmy. Nejinak tomu bylo i letos. Stroje byly tradičně rozděleny do 3 prostor. Samostatnou část tvořila sekce s dlouhotočnými automaty Manurhin, které byly osazeny nástroji od firem SANDVIK, SK technik, Iscar, WNT a dalších. Z pohledu vystavovaných modelů šlo o Manurhin K’MX 816 clever, K’MX 532 Trend, K’MX 432, K’MX 1026 swing a K’MX 732 evo. Většina předváděných strojů byla doplněna o podavače IEMCA Boss 388HD nebo Smart 320. Na ukázky obrábění byly použity přesné tyče od firmy Wieland-Buntmetall.

manurhin tajmac manurhin tajmac
manurhin tajmac manurhin tajmac
MANURHIN K’MX 816 MANURHIN K’MX 816
MANURHIN K’MX 532 MANURHIN K’MX 532
MANURHIN K’MX 432 MANURHIN K’MX 432
MANURHIN K’MX 1026 MANURHIN K’MX 1026
MANURHIN K’MX 432 MANURHIN K’MX 432
MANURHIN K’MX 816 MANURHIN K’MX 816
MANURHIN K’MX 816 MANURHIN K’MX 816
MANURHIN K’MX 816 MANURHIN K’MX 816
MANURHIN K’MX 816 MANURHIN K’MX 816
MANURHIN Sandvik MANURHIN Sandvik

V sekci Manurhin si zvláštní pozornost zasloužila i skromná expozice firmy Pimpel (distributor CAM ESPRIT pro ČR), která speciálně pro dlouhotočný automat Manuhrin K´MX 732 Evo vyvinula unikátní post procesor…

ESPRIT

Další stroje Tajmac-ZPS byly umístěny přímo v uličkách prezentací partnerských firem a sloužily k předvádění nástrojů a prezentací technologií. Návštěvníci si tak mohli v chodu prohlédnout multifunkční víceosé obráběcí centrum MCG 1000 5XT, na kterém svoje produkty předvedla firma SANDVIK, horizontální obráběcí centrum H500 v expozici firmy Jan Havelka, vertikální obráběcí centra MCFV 1680 (expozice SECO) a MCFV 1060i, kterému se níže budeme věnovat samostatně. Posledním strojem z portfolia Tajmac-ZPS byl rozpracovaný skelet inovovaného stroje řady H800 pětiosém provedení s automatickou výměnou palety.

MCG 1000i MCG 1000i
H 500 H 500
MCFV 1680 MCFV 1680
MCFV 1060 MCFV 1060
H800 H800

Velkému zájmu návštěvníků se těšila prezentace vertikálního obráběcího centra MCFV 1060i s integrovaným robotem ABB a výměníkem palet. Jedná se o inovovaný model, který má zvětšené pojezdy ve všech osách, zvětšenou plochu stolu, výkonnější vřetenové jednotky, nové ovládání s 19″ panelem a vylepšený zásobník nástrojů. Stroj byl dále vybaven automatickým výměníkem palet s vlastním PLC řízením, který zvládne výměnu palety pod 15s. Robotická část ABB Flexloader FP800 je rozměrově i funkčně kompaktním řešením s chytrou 3D vision technologií, s podporou výběru stohovaných i neorientovaných polotovarů z palety a samozřejmě i s vysokým zajištěním bezpečnosti. Společnost Tajmac-ZPS tak vychází vstříc klientům, kteří chtějí plně robotizované pracoviště pro potřeby malosériové i sériové výroby s opcí pro Průmysl 4.0.

MCFV 1060i ABB FP800 MCFV 1060i ABB FP800
MCFV 1060i ABB FP800 MCFV 1060i ABB FP800
MCFV 1060i ABB FP800 MCFV 1060i ABB FP800
MCFV 1060i ABB FP800 MCFV 1060i ABB FP800
MCFV 1060i MCFV 1060i
MCFV 1060i MCFV 1060i
ABB Flowloader FP800 ABB Flowloader FP800

V další hale (Divize AUTOMATY) firma představila vícevřetenové soustružnické automaty řady MORI-SAY, a to přímo na montážní ploše stroje obou základních koncepcí, tj. vačkami řízené stroje a numericky řízené stroje. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout šesti i osmivřetenové automaty, v různých stádiích rozpracovanosti a také mohli vidět základní mechanické uzly stroje nebo seřizování za účasti zákazníka v rámci plánovaných přejímek hotových strojů. Mimo jiné zde byl k vidění i pětivřetenový stroj typu MORI-SAY TMZ518CNC – Penta s automatickým zásobníkem a v zadní části pak vstřikolis CANBIO s180T-H670 v rámci programu NEGRI BOSSI. Jak již bylo uvedeno výše, všechny prezentované, resp. vyráběné modely jsou připraveny pro požadavky Průmyslu 4.0.

Hala III Hala III

Kromě výše zmíněných strojů byl na Zákaznických dnech Tajmac-ZPS 2019 prezentován i bohatý doprovodný program společenského rázu. Převážně šlo o firmou sponzorované projekty z oblasti sportu a techniky, občerstvení, soutěž o ceny a tak podobně. Stejně jako v minulých letech se akce setkala s velmi pozitivním hodnocením hostů i partnerů, kteří v prostorách haly II prezentovali svoje produkty a služby.

Články na podobné téma:
Fotogalerie za zákaznických dnů Tajmac-ZPS 2018