Zlatá medaile MSV 2011 za účasti prezidenta ČR

Jako každý rok se i letos konalo předávání prestiřžních cen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně hned první večer konání veletrhu. Akce započala v 18:30 v aule pavilonu A. Zcela zaplněné auditorium auly dokazovalo význam této společenské události, astejně jako zvučná jména domácích i zahraničních hostů.

Přivítání hostů v aule nejstarší budovy brněnských výstavních veletrhů se ujal primátor statutárního města Brna Roman Onderka. V krátkém úvodu vyzvedl především význam spolupráce města Brna a BVV a.s. při pořádání veletrhů, které mají dlouhou tradici a perspektivní budoucnost.

Nejvýznamnějším hostem této prestižní akce byl prezident České republiky Václav Klaus,který ve svém projevu varoval před přehnanými skloňováním příchodu druhé vlny hospodářské krize. Neočekávaně vysoký počet obsazených výstavních míst jsou dle jeho slov nepopiratelnou známkou toho, že vystavovatelské firmy jsou v otázce budoucího hospodářského vývoje jednoznačnými optimisty. Dobrou známku fungující mezinárodní spolupráce je i fakt, že celá jedna třetina výstavním plochy je zaplněna exponáty zahraničních firem. Již tradiční místo zde zaujímá Německo, Slovensko, Itálie, Rakousko a Polsko.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Na vývoj hospodářství má v dnešní době, dle slov prezidenta, přílišný a bohužel neblahý vliv současná politika. „Když politika diktuje ekonomiku, není to nikdy dobré.“ řekl s odkazem na neprozíravé a nepotřebné zavedení společné evropské měny, které dnes vede k nízké výkonnosti a zadluženosti evropských států. V zápětí nastínil také dva související přístupy řešení. Na jedné straně jsou nasnadě radikální systémové změny a na straně druhé viditelná jednotlivá opatření. Jako příklad takovéto jednotlivosti uvedl potřebu okamžitého a nekompromisního řešení řeckého problému, který má významné dopady i daleko mimo hranice zadluženého státu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Svou řeč ukončil výzvou k využití MSV jako příležitosti k přemýšlení nad vývojem hospodářství a vlivem politiky na hospodářský vývoj.

Prezidentova slova padla na úrodnou půdu, jak záhy podotkl předseda vlády Petr Nečas. Podle něj se koalice opět semkla. čehož důkazem je přijetí strategie konkurenceschopnosti České republiky na roky 2012 – 2020.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Premiér využil příležitosti zahájení strojírenského veletrhu a vyzdvihl význam sekundárního sektoru pro naši ekonomiku, ve kterém se tvoří až 40 % HDP a stejným dílem participuje na celkové zaměstnanosti. Zpracovatelský průmysl označil za nejvýznamnější pilíř, který udržel a následně rozproudil českou ekonomiku během poslední hospodářské recese. Uvedl, že pro naši proexportně orientovanou ekonomiku, je MSV velmi významný díky možnosti setkávání našich a zahraničních firem a vytváření cenných obchodních kontaktů.

Stejný pozitivní přínos veletrhu pro mezinárodní spolupráci vyzdvihla i Grazyna Henclewska, vedoucí polské delegace, náměstkyně ministra hospodářství Polské republiky. Polsko se jako již tradiční vystavovatel stalo partnerem letošího MSV. Zmínila se také o pozitivním přínosu přistoupení Polska k Evropské unii, které přineslo množství zahraničních investic a tak pomohlo překonat krizi tamnímu hospodářství. Rozloučila se přáním úspěchu a očekáváním plodné obchodní spolupráce.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Nejvýraznějším poselství prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela se stala prosba přítomným, aby upustili od přivolávání další hospodářské krize jejím neustálým zmiňováním. „Krize není!“ prohlásil jednoznačně. Stejně jako již mnozí z předchozích řečníků připomněl význam exportu pro Českou republiku a přidal také odkaz na potřebu vývozu do 3. zemí. Především inovace, které jsou každoročně předváděny na veletrhu jsou podle pana Kužela tím, co je potřebné vyvážet do zahraničí.
Krátkým projevem přivítal hosty také Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a obchodu a vyjádřil své pozitivní přesvědčení, že český průmysl má rostoucí potenciál.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Krátkým projevem přivítal hosty také Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a obchodu a vyjádřil své pozitivní přesvědčení, že český průmysl má rostoucí potenciál.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Hlavním bodem večera bylo předávání cen Zlatá medaile MSV 2011. Ocenění si odnesly inovativní exponáty, které standardně vybírala sedmnácti členná komise pod vedením docenta Radka Knoflíčka.

V kategorii Energeticky efektivní komerční produkt získal Zlatou medaili vícepalivový motor pro generátory elektrické a tepelné energie od firmy Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o. Jedná se o standardní vznětový motorgenerátor upravený pro směsné palivo nafata-plyn. Alternativně je možné použít i biopaliva jak v kapalné tak v plynné verzi.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Čestné uznání ve stejné kategorii obdržel výrobek SOLITON od WISTA s. r. o. Nová generace systému dopravy a třídění abraziva.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Zlatou medaili v kategorii Komerční produkt převzal zástupce firmy INCOE Internationl Europe za výrobek SoftGate® – řízené otevírání jehly. SoftGate® je zařízení pro optimalizaci procesů na hydraulicky uzavíraných vstřikovacích systémech, kterými se dopravuje roztavený plast do dutin formy. Řízeným otevíráním jehly je možné dosáhnout vysoké kvality povrchu vstřikovaných dílů.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

V téže kategorii obdržel Zlatou medaili exponát s označením FVCT 180/2 CNC jehož tvůrcem je Strojírna Tyc, s. r. o., DI. Jedná se o obráběcí centrum, které se vyznačuje především svou robustností a stabilitou.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Čestné uznání v kategorii Komerční produkt náleží Pásové pile na kov KBS 1051 výrobce Kaltenbach GMBH+CO.KG stejně jako Mobilnímu 3D skaneru s bílým svěltem Cogni Tens WLS400M firmy Hexagon Metrology Ltd. sloužící k 3D měření, kontrole kvality a digitalizaci.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Zlatou medaili v kategorii Produkt vzniklý prokazatelně ve spolupráci firem s českými výzkumnými organizacemi obdržel Jetty-Robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí jehož výrobcem je Neovision, s. r. o.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Čestné uznání v této kategorii bylo uděleno kompletně českému motocyklu FGR MIDALU od firmy FPOS a. s., který se vyznačuje mimo jiné špičkovým strojírenským zpracováním.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

V rámci udělování cen Zlatá medaile MSV 2011 byla oceněna také osobnost významná svým celoživotním přínosem pro strojírenství. Stal se jí profesor Jaroslav Koutský za svoji tvůrčí a technickou práci a dosažené inovační činy.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Oficiální část večera zakončil generální ředitel Veletrhů Brno, a. s. poděkováním tuzemským i zahraničním vystavovatelům za účast a s potěšením, kolik pochvalných slov na stranu MSV zaznělo ve všech předchozích vystoupeních.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek