Zlepšení podnikatelského prostředí je zásadní pro to, abychom čelili rostoucím nákladům a klesajícímu růstu

BusinessEurope

BusinessEurope dnes zveřejnila svůj ekonomický výhled pro léto 2022 , který předpovídá, že ekonomika EU poroste v letech 2021 až 2022 o 2,6 % (revize směrem dolů o 1,3 % oproti naší podzimní prognóze). Očekává se však, že „meziroční“ růst v roce 2022 bude pouze 0,6 %, což zvyšuje vyhlídky, že jednotlivé členské státy EU mohou v roce 2022 zaznamenat přinejmenším „technickou recesi“.

V roce 2022 očekáváme inflaci v eurozóně ve výši 6,5 % a v roce 2023 pokles na 2,6 %. To však bude záviset na poklesu cen energií a mírném růstu mezd na velmi napjatém trhu práce. Naše prognóza naznačuje, že růst v EU by mohl v roce 2023 dosáhnout 2,1 %, ačkoli u takového čísla existují významná rizika poklesu.

Nový prezident BusinessEurope Fredrik Persson, který zahájil své funkční období 1. července, řekl: „Ekonomika EU čelí velmi obtížnému období. Zatímco některá odvětví služeb nadále těží z dalšího znovuotevření po COVID, mnohá průmyslová odvětví zaznamenala těžbu zasaženou pokračujícími problémy globálního dodavatelského řetězce a trpí kvůli rostoucím cenám energií a surovin.

Tvůrci makroekonomické politiky by měli najít správnou rovnováhu mezi kontrolou inflace a potřebou podporovat oživení, přičemž by v roce 2023 uplatňovali flexibilitu pravidel Paktu stability a růstu, aniž by se zdržovalo dlouhodobé posilování veřejných financí. Zlepšování podnikatelského prostředí je klíčem k podpoře společností bez navyšování veřejného dluhu.

Všichni budeme muset být ostražití vůči růstu inflačních očekávání, přičemž sociální partneři se zodpovědně zapojí do kolektivního vyjednávání o mzdách, aby pomohli zajistit, že dočasné zvýšení cen nepovede ke vzniku škodlivé spirály mezd a cen.

Tvůrci politik EU by měli posílit jednotný trh EU, odstranit překážky obchodu a investic, zejména na energetických, digitálních, bankovních a kapitálových trzích, a měli by provádět ambiciózní obchodní politiku a zároveň diverzifikovat zdroje dodávek. A je nezbytné co nejlépe využít nástroj EU pro obnovu a odolnost k podpoře produktivních investic a reforem.“

Zdroj zprávy: BusinessEurope