Zpracování dopadové studie k podnikatelskému parku Líně začalo. Vznikne nejpozději do konce roku

Smlouvu o realizaci dopadové studie Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně v regionu Plzeňského kraje podepsala v těchto dnech státní agentura CzechInvest s vysoutěženým konsorciem firem AQE advisors, 4ct a FARA ON union. Studie vznikne nejpozději do konce roku, předběžné výsledky by měly být k dispozici už v průběhu podzimu. Získaná data pomohou zpřesnit podobu celého projektu, zejména pokud jde o zmírnění dopadů podnikatelského parku na celý širší region v oblastech bydlení, zdravotnictví, životního prostředí i dopravy.

Strategický podnikatelský park Líně bude mít podle dohody s okolními obcemi a Plzeňským krajem velikosti přibližně 200 hektarů a 80 hektarů obslužných budov a pojme maximálně 5000 zaměstnanců. Jeho jádrem se stane gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily, o jejíž umístění v České republice projevil zájem koncern Volkswagen.

„Společně s investorem jsme prověřili celkem 15 vytipovaných lokalit v České republice. Jediná lokalita letiště Plzeň-Líně splňuje potřebné parametry, jako je velikost pozemku nebo struktura vlastnictví pozemků, a je technicky připravitelná v požadovaném harmonogramu, pokud jde například o dopravní infrastrukturu, stabilitu podloží nebo míru kontaminace z dřívějších výrobních či jiných aktivit. Dopadová studie nám umožní přesněji určit, jak celý projekt ovlivní dané území. Na základě toho budeme moci zpřesnit připravovaná kompenzační opatření a co nejvíce podpořit udržitelný rozvoj dotčených obcí. Výstupy studie by měly také poskytnout odpověď na otázky ohledně odůvodněných potřeb dalšího rozvoje regionu v souvislosti s celým záměrem. Takovéto investice musejí být podloženy kvalitními daty, které nám studie poskytne,“ uvedl Petr Očko, generální ředitel státní agentury CzechInvest.

Řada opatření, která bude potřeba udělat, už vyplynula z vyjednávání se starosty a místními občany a spolky. Hlavním ústupkem je zmenšení plochy podnikatelského parku a s tím i snížení kapacity zaměstnanců. Pokročila také vyjednávání o podobě dopravní infrastruktury, jejichž cílem je minimalizovat tranzitní dopravu skrze okolní obce a celý podnikatelský park napojit přímo na dálnici a na železnici.

Mezi obcemi, které leží v okolí plánovaného podnikatelského parku Líně, a státem už také probíhají jednání o potřebách místních vzdělávacích zařízení. Na kapacitu vybraných škol v Plzeňském kraji se zaměřila mimo jiné studie společnosti PAQ Research Daniela Prokopa, kterou společně zadaly společnost Škoda Auto a agentura CzechInvest a s jejímiž výsledky se už pracuje.

Současně se vznikem dopadové studie bude probíhat také proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). „Ochrana životního prostředí je klíčová jak pro stát, tak pro investora. Počítáme, že při odevzdání dokumentace EIA na jaře příštího roku mohou vyplynout ještě další požadavky na kompenzace. Dopadovou studii budeme tedy následně ještě aktualizovat,“ doplnil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

Příprava dopadové studie měla podle původních plánů začít dříve, zdržení pro přípravu projektu to ale nepředstavuje.

„Muselo nejprve dojít k vyjasnění mezi státem a Plzeňským krajem, kdo bude zadavatelem studie, a následně bylo potřeba vysoutěžit dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Pro předprojektovou přípravu podnikatelského parku to naštěstí nepředstavuje zdržení. Řadu vstupních dat máme už k dispozici a dopadová studie nám poskytne podrobnější vhled do některých témat v další fázi realizace, kdy budeme větší detail potřebovat,“ doplnil David Petr.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest