90 % německých průmyslových podniků je postiženo nedostatkem zdrojů

abb motion circularity

Podle nové zprávy „Circularity: No Time to Waste“ od ABB Motion pociťuje 90 % německých průmyslových společností důsledky nedostatku zdrojů. V důsledku toho chce 64 % během příštích tří let zvýšit své investice do iniciativ oběhového hospodářství.

Nejvzácnějším zdrojem v Německu je pracovní síla (37 %), následovaná surovinami (35 %), energií (33 %) a kovy (24 %). To vedlo ke zvýšení nákladů u 43 % společností a narušení dodavatelského řetězce u 43 %, zatímco 23 % uvedlo zpoždění ve výrobě. Navzdory rostoucímu nedostatku energie uvedlo 42 % dotázaných společností energii jako svůj největší zdroj odpadu. Tato čísla zdůrazňují potřebu zlepšit energetickou účinnost v celém průmyslu – podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je to klíčový aspekt dosažení cílů nulových čistých emisí.

Abb motion circularity

V rámci studie provedené společností Sapio Research v říjnu 2023 bylo dotázáno celkem 3 304 osob s rozhodovací pravomocí z průmyslových podniků ve dvanácti zemích, z toho 401 z Německa. Respondenti pocházeli z různých odvětví, jako je výroba energie, zpracování kovů, chemický nebo ropný a plynárenský průmysl, stavba lodí, těžba a zásobování energií.

Zatímco informace o plánovaných investicích do oběhového hospodářství jsou optimistické, studie odhalila i překážky, které stojí v cestě rychlému pokroku. Pro většinu respondentů neexistovala jednotná definice „oběhové ekonomiky“ a pouze 5 % ji považuje za celopodnikovou odpovědnost. Tato skupina také vykazuje největší pokrok v klíčových parametrech oběhového hospodářství, jako je spotřeba energie, používání recyklovaných materiálů a uhlíkové emise.

Studie také zjistila, že německé společnosti implementují mnoho důležitých aspektů oběhového hospodářství pouze v omezené míře, jako jsou partnerství se společnostmi zabývajícími se likvidací odpadu (40 %), využívání energeticky účinných technologií (37 %) nebo podpora oběhových principů. v dodavatelském řetězci (34 %). Ostatně 54 % používá při výrobě svých produktů do určité míry recyklované materiály.

circularity abb motion

Investice do oběhového hospodářství již přinesly měřitelné výsledky, včetně snížení odpadu (52 %) a zlepšení energetické účinnosti (47 %). Ačkoli se některé společnosti obávají požadované počáteční investice, mnohé očekávají dlouhodobé zlepšení efektivity procesů a kontroly nákladů.

Většina respondentů (70 %) souhlasí s tím, že oběhové hospodářství pohání inovace a podporuje konkurenceschopnost. Podporují také zvýšenou regulaci a zvýšené požadavky na podávání zpráv (62 %) a přáli by si větší vládní podporu při zavádění oběhových obchodních praktik (67 %).

Tarak Mehta, vedoucí ABB Motion, k tomu říká: „Potřeba přechodu na oběhové hospodářství nebyla nikdy jasnější. Způsob, jakým nyní žijeme, využíváme zdroje na neudržitelné úrovni, vytváříme příliš mnoho emisí a podněcujeme změnu klimatu. Oběhové hospodářství je prvořadé nejen pro ochranu našeho životního prostředí, ale také pro zvýšení odolnosti podniků.“

„Tato studie jasně ukazuje, že je nezbytný holistický přístup s přenosem odpovědnosti na všechny organizační úrovně, s využitím nových technologií a využití spolupráce. Samozřejmě existují výzvy, které je třeba překonat, ale společnosti, které přijmou cirkularitu, velmi brzy uvidí významné výhody – od kontroly nákladů až po zlepšení své pověsti. Musíme jednat hned, aby se cirkulace stala normou v průmyslu na celém světě. Už je čas!”

Celou zprávu naleznete zde.

ABB Motion udržuje svět v pohybu – efektivně, spolehlivě a bezpečně. Každý den. Řídíme inovace a posouváme hranice technologií, abychom podpořili nízkouhlíkovou budoucnost pro zákazníky, průmyslová odvětví a společnost. S našimi digitálními pohony, motory a službami zlepšují naši zákazníci a partneři výkon, bezpečnost a spolehlivost. Spojujeme znalosti oboru s technologií, abychom mohli poskytovat optimální řešení pohonů a motorů pro širokou škálu aplikací ve všech průmyslových odvětvích. Díky naší globální přítomnosti jsme našim zákazníkům vždy nablízku. Na základě více než 140 let zkušeností s řešeními elektrického pohonu se každý den učíme něco nového. go.abb/motion

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male