ABB a Microsoft jsou partnerem v oblasti generativní umělé inteligence pro průmyslové aplikace

genix abb microsoft

ABB a Microsoft jsou založeny na partnerských společnostech, které jsou součástí integrace služeb Azure OpenAI do produktů ABB Ability™ Genix Industrial Analytics a AI Suite. Společnosti společně využijí generativní technologii AI, aby pomohly průmyslovým zákazníkům odhalit poznatky dříve skryté v jejich provozních datech. Vylepšený sběr dat a řešení problémů umožní výrazné zlepšení efektivity, produktivity, spolehlivosti závodu a provozní bezpečnosti při současném snížení spotřeby energie a životního prostředí.

ABB použije Azure OpenAI Service k integraci generativní umělé inteligence včetně velkých jazykových modelů, jako je GPT-4, do platformy Genix a souvisejících aplikací, aby bylo možné generovat kód a text, rozpoznávat obrázky a další. Po svém spuštění nová aplikace s názvem Genix Copilot zlepší uživatelskou zkušenost prostřednictvím intuitivních funkcí a zjednodušené výměny kontextových dat napříč procesy a pracovními postupy. Nová aplikace poskytne vedoucím pracovníkům, specialistům a provozním inženýrům v tomto odvětví využitelná data v reálném čase a poskytne tak základ pro lepší rozhodování a vyšší produktivitu.Tyto poznatky mohou prodloužit životnost zařízení až o 20 procent a snížit neplánované prostoje až o 60 procent.

Řešení navíc poskytne pokročilé monitorování a optimalizační data o průmyslových emisích skleníkových plynů a spotřebě energie, což zákazníkům pomůže splnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti a energetiky. Genix Copilot také umožní zachytit znalosti uživatelů a činit sdílená rozhodnutí napříč různými rolemi – s jasným zaměřením na ochranu dat a vnitřní hala firem.

ABB Ability™ Genix je komplexní modulární platforma pro průmyslový IOT, analytiku a AI, která využívá odborné znalosti specifické pro dané odvětví ke zlepšení obchodních výsledků a ochraně stávajících investic zákazníků. Podniky využívající Genix dokázaly snížit provozní náklady a náklady na údržbu až o 40 %, zvýšit efektivitu výroby až o 30 % a zlepšit úroveň spotřeby energie a emisí až o 25 %. Očekává se, že přidání generativních schopností umělé inteligence do systému Genix tyto výhody ještě zvýší.

“Je to důležitý krok ve strategických partnerských společnostech ABB a Microsoftu, v digitální transformaci průmyslového odvětví”, řekl Rajesh Ramachandran, globální ředitel pro digitální oblast Divize automatizace procesů z OBR. “Genix Copilot bude podporovat průmyslové zákazníky při plnění jejich cílů pro udržitelnost, dokonalost pracovníků a zlepšený výkon závodu. Věk umělé inteligence, umožňující miliardy lepších rozhodnutí.”

Uživatelské rozhraní Genix Copilot

 

„Věříme, že společnosti, které modernizují a rozšiřují své datové platformy, mají nejlepší pozici pro dlouhodobý úspěch,“ dodal Ralph Haupter, prezident společnosti Microsoft pro region EMEA. “Aplikace pokročilých digitálních služeb, jako je Azure OpenAI Service, umožní Genixu efektivně spravovat kontextová data a zároveň řídit digitální transformaci, která je klíčová pro růst a udržitelné změny.”

Genix odemyká plný potenciál dat automatizací kontextové integrace provozních, inženýrských a IT dat v celém podniku a umožňuje pokročilou analýzu a optimalizaci pomocí průmyslové umělé inteligence. Lze jej plynule škálovat od jednotlivých závodů přes závody až po společnosti. Platformu lze také nasadit v cloudových, hybridních, okrajových a on-premise prostředích. Genix je „Secure by Design“ a používá Microsoft Azure pro integrovanou cloudovou konektivitu a služby.

ABB je technologickým lídrem v oblasti elektrifikace a automatizace, který umožňuje udržitelnější budoucnost s účinnějším využíváním zdrojů. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB staví na více než 130 letech excelence a snaží se podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male