ABB a SKF prohlubují spolupráci v oblasti průmyslové automatizace

ABB a SKF uzavřely memorandum o porozumění (MoU) s cílem prozkoumat možnosti spolupráce na automatizaci výrobních procesů. Memorandum podepsali v ABB Robotics Experience Center ve Västerås ve Švédsku generální ředitel ABB Björn Rosengren a Rickard Gustafson, generální ředitel SKF.

Memorandum o porozumění navazuje na úspěšnou realizaci několika projektů v rámci globální výrobní sítě SKF, včetně Göteborgu, kde je v nejmodernějším zařízení výrobce ložisek instalována flotila průmyslových robotů ABB. Nyní jdou obě společnosti ve spolupráci ještě o krok dále.

ABB SKF
Rickard Gustafson, generální ředitel SKF (vlevo), a Björn Rosengren, generální ředitel ABB, podepsali memorandum o porozumění v ABB Robotics Experience Center ve švédském Västerås, aby prozkoumali možnosti spolupráce na automatizaci výrobních procesů.

Prostřednictvím partnerství budou ABB a SKF identifikovat a hodnotit řešení pro zlepšení výrobních schopností zákazníků a efektivity výroby. Jako první krok poslouží investice SKF do automatizace a čistých výrobních procesů jako testovací prostředí se zaměřením na snižování emisí CO 2 SKF . V dlouhodobějším horizontu partneři plánují prozkoumat nové obchodní příležitosti v tradičních i rozvíjejících se segmentech trhu, kde mohou obě společnosti přinést zkušenosti v celé řadě průmyslových odvětví.

„Poptávka po automatizaci se zvyšuje, což je způsobeno klesající populací v produktivním věku, rostoucími náklady na pracovní sílu a snahou průmyslu vytvořit provozy, které budou efektivně využívat zdroje při přechodu na udržitelnější výrobu. Jsem proto rád, že mohu oznámit tuto intenzivnější spolupráci se společností SKF, se kterou dále rozšiřujeme naše vedoucí postavení v oblasti technologií,“ uvedl generální ředitel ABB Björn Rosengren.

„Zvyšujeme úroveň automatizace v našich výrobních závodech ve všech regionech, abychom si udrželi naši konkurenční výhodu a zlepšili naši environmentální výkonnost. Umožňuje nám také učinit pracovní prostředí flexibilnějším a bezpečnějším. ABB je pro nás v této oblasti důležitým partnerem. Naše dvě přední průmyslové společnosti budou i nadále spolupracovat na vývoji inovativních řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti našich zákazníků,“ dodal Rickard Gustafson, prezident a generální ředitel SKF.

ABB a SKF nedávno podepsaly smlouvy na pokročilé projekty automatizace továren, robotické náhodné vychystávání a implementaci inovativních automatizovaných logistických řešení pro složitější výrobní oblasti SKF. Z toho by mělo být jasné, jak mohou roboti umožnit zajištění kvality správy detailů.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

SKF usiluje o to být nesporným lídrem na trhu v oboru valivých ložisek. Za tímto účelem nabízíme řešení, která snižují tření a emise CO 2 a zároveň zvyšují provozní dobu a výkon stroje. Naše produkty a služby s rotačními hřídeli zahrnují valivá ložiska, těsnění, řízení mazání, umělou inteligenci a bezdrátové systémy monitorování stavu. SKF je zastoupena ve více než 130 zemích a má přibližně 17 000 prodejních míst po celém světě. Roční obrat v roce 2021 byl 81’732 milionů SEK, počet zaměstnanců 42’602. www.skf.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male