ABB uvádí nejdůležitější trendy robotiky pro rok 2023

S novými rekordními čísly v prodejích robotů se Marc Segura, vedoucí divize Robotika ABB, podívá na hlavní trendy v robotické automatizaci pro rok 2023.

abb trendy

„Mnoho společností stále více pociťuje dopady globálního nedostatku pracovních sil a snaží se uspokojit rostoucí požadavky svých zákazníků,“ zdůrazňuje Marc Segura. „Připočtěte k této globální nejistotě, narušeným dodavatelským řetězcům a rostoucím nákladům na energii v důsledku globálních událostí v roce 2022. Výsledkem je, že stále více společností vnímá robotizaci a automatizaci jako příležitost, jak zvýšit svou flexibilitu a odolnost a zlepšit své podnikání udržitelného.”

Trend 1: Globální nedostatek pracovních sil zvyšuje poptávku po robotech – protože přebírají nové úkoly a stále více společností se zapojuje do reshoringu
Dopady nedostatku pracovních sil se již projevují ve všech odvětvích. To bude pokračovat i v roce 2023 vzhledem ke stárnutí populace a rostoucím výhradám k málo placeným a nenaplňujícím pracovním místům. Lze předpokládat, že do roku 2030 bude neobsazeno přes 85 milionů pracovních míst [1] . To brzdí ekonomický růst a nutí společnosti hledat nové způsoby, jak vyplnit mezery v počtu zaměstnanců.

Poptávka po robotech bude obzvláště silná v zemích, kde společnosti reshoring nebo nearshoring, tedy přemístění své výroby zpět do své domovské země nebo do sousedních zemí, aby byly jejich dodavatelské řetězce robustnější. Podle průzkumu, který v roce 2022 provedla společnost ABB Robotics mezi 1 610 americkými a evropskými společnostmi, 74 procent evropských a 70 procent amerických společností plánuje přestěhovat nebo přiblížit svou výrobu. 75 procent dotázaných z Evropy a 62 procent dotázaných z USA uvedlo, že plánují v příštích třech letech investovat do robotické automatizace.

„Až dosud byl kladen důraz především na dopady automatizace na pracoviště. Roboti ale stále častěji přebírají monotónní, špinavé a nebezpečné úkoly, které už nikdo nechce dělat, a pomáhají tak dostat pod kontrolu problém globálního nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje Marc Segura. „Možné využití robotů roste. Přispívají k tomu také kolaborativní modely s vyšším užitečným zatížením, jako jsou koboti GoFa™ a SWIFTI™ od ABB, které mohou bezpečně fungovat vedle lidských pracovníků. Firmám to nabízí nové příležitosti, jak odstranit mezery v dovednostech a lépe využít stávající zaměstnance.“

Marc Segura dodává: „Roboti budou navíc přebírat stále více úkolů v nových oblastech, jako je gastronomie a zdravotnictví, zejména v laboratořích a lékárnách. Řetězec restaurací Haidilao například používá roboty ABB k automatizaci přípravy jídla. A na University of Texas Medical Branch (UTMB) revolučně mění výzkum protilátek automatizací testovacího procesu a zvýšením počtu testů prováděných denně z 15 na 1000. V roce 2023 uvidíme roboty ve více rolích v podobném prostředí, protože nedostatek pracovních sil bude stále pociťovat.“

Trend 2: Umělá inteligence a autonomní technologie usnadňují používání, integraci a dostupnost robotů, což jim umožňuje převzít více úkolů v nových doménách
Zatímco autonomní technologie nadále zjednodušují programování, provoz a údržbu robotů, stále více společností bude poprvé investovat do robotiky nebo identifikuje nové oblasti použití robotů. Nejnovější technologie autonomní navigace, která pohání autonomní mobilní roboty (AMR) ABB, již přináší vyšší produktivitu, flexibilnější a rychlejší operace. Řešení jako tato umožňují výrobním společnostem přejít od tradičních výrobních linek k integrovaným, škálovatelným, modulárním výrobním buňkám a optimalizovaným dodávkám komponent mezi závody.

Nejnovější vývoj v oblasti umělé inteligence umožňuje autonomní uchopení a polohování, což zvyšuje rozsah úkolů, které mohou roboti provádět. Zvýšené používání AI například v robotice usnadňuje montáž šroubů. To se již používá v mega továrně ABB Robotics v Šanghaji, kde roboti s pomocí umělé inteligence vyrábějí nové modely robotů. Neustálé zjednodušování programovacího softwaru a ovládacích prvků zároveň zajišťuje, že překážky pro použití robotiky budou nadále klesat, protože je zapotřebí stále méně odborných dovedností.

„S tím, jak se umělá inteligence v robotice neustále vyvíjí, porostou i obavy ze složitosti a schopností, které brání společnostem investovat do robotické automatizace,“ říká Marc Segura. „Vzhledem k tomu, že se schopnosti robotů neustále vyvíjejí, najdou stále větší využití také v aplikacích mimo tradiční výrobu a distribuci – například v oblastech, jako je zdravotnictví, elektronický obchod, farmacie a pohostinství.“

V blízké budoucnosti se také objeví propojené digitální sítě založené na otevřených platformách, které umožní rychlou a snadnou integraci robotů, ovladačů a softwaru od různých výrobců. Řídicí systémy ABB OmniCore jsou navrženy tak, aby byly roboty otevřenější a snadněji se připojovaly, aby byly dostupnější pro menší společnosti a začínající podniky a snáze začínaly s automatizací.

Trend 3 – Nová partnerství mezi průmyslem a vzdělávacími institucemi pomáhají zajistit potřebné dovednosti pro novou éru automatizace
S rostoucím využíváním robotů ve firmách roste i potřeba poskytovat zaměstnancům znalosti, které potřebují pro práci v automatizovaném prostředí. Aby to bylo zajištěno, je nutný společný mezigenerační přístup škol, univerzit, malých a středních podniků a příslušných sdružení.

„Továrny budoucnosti budou potřebovat lidi, kteří vědí, jak používat automatizační technologie k provádění konkrétních úkolů,“ říká Marc Segura. „S tím, jak se roboti stávají stále více rozšířenými v továrnách, skladech a dalších prostředích, poroste partnerství mezi prodejci robotů, výrobními společnostmi a vzdělávacími institucemi, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci budou mít ty správné dovednosti pro automatizovanou budoucnost. Již existuje více než 200 příkladů partnerství mezi ABB a vzdělávacími institucemi po celém světě, které využívají naše roboty, náš simulační a programovací software RobotStudio® a nástroje AR a VR, aby studentům všech věkových kategorií poskytly potřebné dovednosti k programování a používání robotických automatizačních systémů. zprostředkovat.”

Rok plný příležitostí
Tyto tři trendy budou určovat rok 2023, kdy se více organizací obrátí na automatizaci s cílem zvýšit produktivitu, efektivitu a odolnost.

„Narušení a nejistota nutí organizace, aby se podrobněji podívaly na to, jak fungují. Roboty, které jsou škálovatelné, flexibilní a schopné zvládat stále více úkolů, jsou ideálním způsobem, jak tuto nejistotu řešit a zvýšit robustnost společností,“ říká Marc Segura. „Úspěšná robotická automatizace je zároveň o spojení potenciálu robotů a lidí k dosažení nejlepších možných výsledků. Vzhledem k tomu, že nové technologie stále usnadňují používání a nasazení robotů, považujeme rok 2023 za rok příležitostí, které podnikům a jejich pracovní síle nabídnou příležitost dosáhnout nové úrovně produktivity, efektivity a flexibility.“

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male