Aero výrazně zvýšilo svůj zisk

aero L-39NG

Za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2022 skončila společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. s provozním ziskem před zdaněním, odpisy a úroky ve výši 974,5 mil. Kč. Za účetní období 2021 činil tento zisk 70,2 mil. Kč.

Aero L-39NG

 

„Rok 2022 se nesl ve znamení významných událostí a můžeme jej považovat za přelomový. Pro náš nejnověji vyvinutý letoun L-39NG jsme získali typovou certifikaci bez omezení, která je hlavním předpokladem pro registraci jednotlivých letadel u zákazníků. Završila se tak dekáda vývoje, certifikace, testování a rozsáhlých investic, které k úspěšnému zahájení sériové výroby letounu L-39NG byly potřeba,“ vysvětluje Viktor Sotona, prezident a CEO, Aero: „V tomto roce jsme též zajistili významnou finanční stabilizaci. Provedli jsme restrukturalizaci a optimalizaci nákladů, navýšili ziskovost programů a zefektivnili organizační strukturu. Aero tak začalo růst a kromě ozdravených běžících programů generálních oprav a aerostructures se po letech investic začaly vykazovat výnosy ze zakázek na letouny L-39NG. Podařil se navýšit kapitál a posílili jsme i naši finanční pozici a hotovost.“

Bilanční suma k 31. prosinci 2022 činila 9 766 mil. Kč (k 1. lednu 2022: 7 608 mil. Kč), vlastní kapitál dosáhl hodnoty 1 270 mil. Kč (k 1. lednu 2022: 130 mil. Kč). Vlastní kapitál k 31. prosinci 2021 byl ještě v záporné výši -1 777 mil. Kč, nicméně díky řadě ozdravných kroků v roce 2022, zejména eliminace vnitropodnikových půjček v rámci projektu fúze a kapitalizace dluhů, se společnosti podařilo dostat hodnoty vlastního kapitálu do černých čísel. V roce 2022 společnost vygenerovala čistý obrat v hodnotě 5 295 mil. Kč.

Za rok 2022 společnost Aero dosáhla čistý zisk ve výši 192 mil. Kč, a to i díky realizaci částečných tržeb z prvních kontraktů nového letadla L-39NG, z programu Irák a též v rámci generálních oprav letounů L-159 pro Armádu České Republiky. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 190 mil. Kč byl tvořen provozním ziskem 360 mil. Kč a ztrátou z finanční činnosti -170 mil. Kč, která byla tvořena zejména finančními náklady v souvislosti s úroky v hodnotě 250 mil. Kč. Ty však byly částečně kompenzovány pozitivním vývojem kurzu české koruny vůči euru, což vedlo k nerealizovaným kurzovým ziskům. K 31. prosinci 2022 společnost vlastnila aktiva v celkové výši 9 766 mil. Kč (7 608 mil. Kč k 1. lednu 2022).

V roce 2022 se společnost Aero zaměřila na dokončení vývoje a výrobu nového cvičného proudového letounu L-39NG. Výroba L-39NG pokračovala jak v rámci podepsaného programu Vietnam s kontraktem na 12 letounů, tak na nově podepsaném kontraktu s Maďarskem. Celkem Aero uzavřelo čtyři kontrakty na dodávky 34 kusů L-39NG a další nové smlouvy jsou v jednání. Ve 4. čtvrtletí roku se zákazníkem stal i český stát prostřednictvím státního podniku LOM Praha, s nímž Aero podepsalo smlouvu na dodávku čtyř cvičných letounů L-39NG, na kterých budou cvičit piloti Armády ČR. První vyrobené letouny L-39NG bude Aero dodávat zákazníkovi ve druhé polovině roku 2023. Mimo to se společnost nadále soustředí na aktivní podporu stávajících zákazníků v případě letounů L-39 a L-159 a na pokračování a rozvoj ve strategických kooperačních programech, kterými jsou zejména dodávky pro letouny C-390 Embraer a A220 Airbus. V roce 2023 společnost očekává další nárůst tržeb, a s tím související posílení ziskovosti.

Aero L-39NG

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a modernizace civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky 11 tisícům letounů, které vyrobilo za sto let své existence, stovkám stále používaných letounů L-39 Albatros sloužících u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů, a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly. V oblasti civilního letectví Aero spolupracuje s největšími leteckými výrobci na široké škále projektů a je partnerem v několika risk-sharingových programech, kde je zodpovědné nejen za výrobu a montáž leteckých celků, ale také za jejich vývoj.

Zdroj zprávy: AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.