Automatizace od jednoduchých po komplexní

Nová automatizační řešení od Linde Material Handling usnadňují uvádění do provozu a servis a rozšiřují možnosti výběru v závislosti na zákaznické aplikaci. Společnosti, které chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost prostřednictvím více automatizované intralogistiky, najdou v Linde Material Handling (MH) vše z jednoho zdroje: široké portfolio dopravních systémů bez řidiče a mobilních robotů (AMR) od malých po velké pro jednoduché i složité projekty.

linde

Portfolio dopravních systémů a mobilních robotů (AMR) společnosti Linde Material Handling sahá od malých po velké.

V posledních letech výrazně narostl počet odborníků, kteří zajišťují odborné plánování a realizaci. S automatizovaným vysokozdvižným vozíkem Linde L-MATIC HD k přichází v současné době na trh doplňkový model pro velké pole horizontální dopravy s výškou zdvihu až 3,8 metru. Sériově vyráběné vozidlo nabízí odpovídající dodací lhůty, rychlejší uvedení do provozu díky novému softwaru a zjednodušenou obsluhu. V rámci velkého „živého případu“ na veletržním stánku Linde MH na veletrhu LogiMAT 2024 slaví premiéru také téměř sériová koncepční studie exkluzivně automatizovaného vysokozdvižného vozíku Linde L-MATIC C. Vozidlo s integrovanou lithium-iontovou baterií je díky svým kompaktním rozměrům vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách a pro malé i velké vozové parky. Zahájení prodeje je naplánováno na konec roku.

„Automatizace procesů materiálového toku je nyní možná téměř ve všech skladových a výrobních oblastech,“ říká Louis Vieira, vedoucí oddělení automatizace prodeje a intralogistiky pro Německo ve společnosti Linde MH, a povzbuzuje všechny zodpovědné za logistiku, aby se tímto tématem zabývali. Ideální jsou podle něj především procesy s vysokou mírou standardizace. Patří sem například pozemní přeprava zboží mezi definovanými přestupními body, pro kterou jsou vhodné AMR s přepravními plošinami. Totéž platí pro doplňování do vysokých regálů s automatickými retraky nebo vychystávání palet do vysokých regálů do výšky 16 metrů. „Nicméně největší rozsah aplikací pro automatizované průmyslové vozíky je v extrémně všestranných vysokozdvižných vozících,“ uvádí Louis Vieira.

Převezmou přepravu na dlouhé vzdálenosti a zvednou náklad do střední výšky zdvihu. Oblast vaší odpovědnosti sahá od zásobování výroby a likvidace přes přepravu mezi příchozím zbožím a skladovými prostory nebo přípravu zboží na odchozím zboží až po předání zboží na rozhraní vysokozdvižných vozíků s úzkými uličkami.

Nové modely pro zvýšení rozmanitosti aplikací
S Linde L-MATIC HD k nyní přichází na trh další model vozidla pro tyto a další aplikace. Automatizovaný vysokozdvižný vozík přemisťuje zboží o hmotnosti až 1,6 tuny mezi dopravníkovými pásy, regály, označenými podlahovými plochami nebo regály a ukládá je dovnitř a ven na vzdálenost až 3,8 metru. Zařízení skladové techniky má různé bezpečnostní skenery, které hlídají 360°, dále různé zátěžové senzory a jezdí rychlostí až 7,2 km/h. Již nyní splňuje technické bezpečnostní požadavky evropské normy ISO 3691-4 pro průmyslové vozíky bez řidiče. Vysokozdvižný vozík může být volitelně vybaven mimo jiné Linde BlueSpot, výstražnými světly, druhým snímačem zatížení a doplňkovou detekcí překážek. Linde L-MATIC HD k čerpá energii buď z olověného nebo lithium-iontového akumulátoru, vhodné nabíječky jsou stejně jako samotné vozidlo dodávány z výroby. Existují různé možnosti (mezi)nabíjení, manuální a plně automatické. V druhém případě se vozidlo automaticky připojí k nabíjecí stanici, což znamená, že maximální provozní doba může být prodloužena z přibližně 18 hodin na nepřetržitý provoz. Dvě různá softwarová řešení pro uvedení do provozu zajišťují rychlou implementaci zařízení. Další zvláštnost: servis provádějí vyškolení technici a krátké doby oprav a údržby zajišťují větší dostupnost používaných vozidel.

Plně automatizovaný vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC C s nosností 1,2 tuny, který byl prezentován jako studie téměř sériového konceptu na intralogistickém veletrhu ve Stuttgartu, je doporučován pro automatizaci v brownfieldech díky své krátké, úzké design. Zejména ve skladových a výrobních dispozicích, které se v průběhu let neustále rozrůstaly, je často omezený prostor nebo úzké uličky. Pak je vysokozdvižný vozík o délce 1 785 milimetrů a šířce 840 milimetrů s pevně instalovanou lithium-iontovou baterií flexibilní a škálovatelnou možností pro přepravy palet, které byly dříve prováděny většími, ručně ovládanými průmyslovými vozíky. Toto vozidlo má také nový software pro uvedení do provozu. Namísto vlastního programování se logika projektu konfiguruje pomocí jednoduchého a přehledného uživatelského rozhraní.

Firmy by ale neměly soustředit svou pozornost pouze na téma automatizace, radí Sales Manager Vieira. Stejně důležitá je digitalizace dat, dokumentů a procesů. Toho lze dosáhnout například pomocí Linde Warehouse Navigator, který se skládá ze skladového hospodářství a také systému vychystávání a řízení vysokozdvižných vozíků. Se softwarovým řešením lze bezpapírově řídit, sledovat a dokumentovat všechny objednávky a zásoby i pohyby zboží ve skladu. Všechna skladová místa s aktuální obsazeností jsou zobrazena ve 3D a řidiči vysokozdvižného vozíku je zobrazena nejrychlejší cesta do cíle. Software zároveň dokumentuje všechny pohyby nosičů nákladu přes měnící se skladovací místa.

Zdroj zprávy: Linde Material Handling
Linde