Bosch investuje miliardy do klimaticky neutrálních technologií

Společnost Bosch dosáhla ve fiskálním roce 2021 výrazného nárůstu tržeb a zisku navzdory obtížným podmínkám. Tržby technologické a servisní společnosti vzrostly o 10,1 procenta na 78,7 miliardy eur a provozní výsledek před zdaněním (provozní EBIT) se zvýšil o více než polovinuna 3,2 miliardy eur. Provozní EBIT se zvýšil na čtyři procenta ve srovnání s 2,8 procenty v předchozím roce.

„Úspěšný fiskální rok 2021 nám dává jistotu, že zvládneme i náročné prostředí letošního roku,“ uvedl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch při příležitosti výroční tiskové konference. Válka na Ukrajině se všemi jejími dopady je jednou z největších nejistot. Společnost bere velmi vážně odpovědnost za své zaměstnance a zároveň od prvního dne poskytuje komplexní humanitární pomoc, zejména s cílem zmírnit utrpení uprchlíků. „Kdekoli lidé bojují o přežití, soucítíme s nimi,“ říká předseda představenstva společnosti Bosch.

bosch

Válka není prostředkem řešení politických konfliktů. Současná situace podle Hartunga ilustruje tlak na politiky a společnost, aby jednali tak, aby byli méně závislí na fosilních palivech a rázně se pustili do rozvoje nových energií. Proto skupina Bosch důsledně pokračuje v úsilí o ochranu klimatu navzdory náročnému ekonomickému prostředí. Za tímto účelem oznámil předseda představenstva společnosti Bosch investice do klimaticky neutrálních technologií, jako je elektrifikace a vodík, ve výši téměř tří miliard eur během tří let.

Hartung vnímá dopad války na ochranu klimatu jako zpomalení snižování emisí CO2 v krátkodobém horizontu, ale v dlouhodobém horizontu, zejména v Evropě, jako urychlení technologické transformace.

hydrogen bosch

 

„Pro politiky to může být příležitost k většímu odhodlání – ať už jde o podporu energeticky účinné renovace budov, nebo o masivní rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů,“ říká Hartung. Předseda představenstva společnosti Bosch považuje elektrifikaci za nejrychlejší cestu ke klimaticky neutrálnímu životu, pokud bude k dispozici zelená elektřina. Za tímto účelem Bosch podporuje udržitelnou mobilitu: V roce 2021 u společnosti Bosch poprvé objem zakázek pro elektromobilitu překročil deset miliard eur. Hartung však zdůraznil, že je zapotřebí také vodík. „Úkolem průmyslové politiky by mělo být připravit všechna odvětví hospodářství na využití vodíku,“ požadoval. „Řešení na bázi elektřiny mají přednost, současně ale musí řešení na bázi vodíku nabrat větší rychlost. Pro udržitelný život na modré planetě je potřeba obojí.“ Dr. Hartung také oznámil, že v příštích třech letech investuje společnost Bosch dalších deset miliard eur do digitalizace svého podnikání. „K udržitelnosti může přispět zejména digitalizace – zde přicházíme s našimi řešeními,“ říká Hartung.

Příklady z produktového portfolia Bosch zahrnují energetického manažera v chytré domácnosti a energetickou platformu v propojené výrobě. Skupina Bosch zvýšila v prvním čtvrtletí své tržby o 5,2 %.

bosch

 

„Rok 2022 jsme zahájili solidně a zatím očekáváme, že překročíme 6% nárůst obratu, který jsme předpokládali ve výroční zprávě,“ uvedl Dr. Markus Forschner, finanční ředitel společnosti Bosch. „Přesnější odhad na celý letošní rok je však vzhledem ke značným nejistotám stále obtížný.“ Podle finančního ředitele společnost i přes očekávaný nárůst obratu nedosáhne svého cíle – EBIT na úrovni předchozího roku. Pravděpodobně se bude pohybovat v rozmezí tří až čtyř procent. „Břemeno zatěžující naše výsledky výrazně roste, zejména v důsledku zvýšených nákladů na energie, materiály a logistiku.“ Především v oblasti Mobility Solutions je současný tlak na náklady velmi vysoký – ceny některých surovin se od roku 2020 ztrojnásobily: „Musíme se připravit na trvale vysoké ceny a velmi volatilní trhy,“ říká Forschner. „Nejen výrobci automobilů musejí přenášet růst cen dál, ale i dodavatelé.”

V souvislosti se současnou situací společnost Bosch již výrazně upravila svá očekávání pro vývoj globální ekonomiky a v letošním roce očekává roce růst o necelých 3,5 procenta – na začátku roku to byla zhruba čtyři procenta. Pravděpodobně se nenaplní ani předchozí prognóza společnosti, která počítala s výrobou zhruba 88 milionů vozů a očekávaným nárůstem o devět procent oproti předchozímu roku. Forschner vidí příčinu v opětovném negativním vlivům pandemie koronaviru v Číně a v přetrvávajících výpadcích v oblasti polovodičů. Celkově však finanční ředitel zůstává optimistický: „Bosch zvládne i tuto náročnou fázi. Je důležité mít produkty zaměřené na budoucnost a také jasnou dlouhodobou a strategickou orientaci – obojí máme.“

bosch

Udržitelnost: Společenská odpovědnost ve znamení nových energií
Bosch podporuje Zelenou dohodu Evropské unie a angažuje se především v oblasti udržitelnosti: Od roku 2020 je Bosch se svými 400 lokalitami celosvětově CO2 neutrální a díky kvalitě své uhlíkově neutrální pozice dosahuje výrazně rychlejšího pokroku, než se plánoválo. Společnost Bosch již dosáhla třetiny úspor energie, které si stanovila do konce desetiletí.

„Udržitelnost již není okrajovým aspektem, ale musí být součástí hlavní činnosti každé společnosti,“ vysvětluje Filiz Albrecht, členka představenstva a personální šéfka společnosti Bosch odpovědná za strategii udržitelnosti. Odpovědnost Bosche se pohybuje v trojúhelníku ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. „Udržet rovnováhu v tomto trojúhelníku není snadné. Sociální odpovědnost tváří v tvář změnám pro nás znamená převést co nejvíce zaměstnanců do nových oblastí podnikání.“ Podle Albrecht vyvíjí společnost Bosch klimaticky neutrální technologie, zejména v závodech, kde byly doposud vyráběny systémy pro spalovací motory. Již 1 400 zaměstnanců divize pohonných systémů mohlo přejít na nová pracovní místa v oblasti softwaru a elektromobility, například prostřednictvím rekvalifikace nebo interní umisťovací platformy. „Do konce roku bude v oblasti mobilních a stacionárních palivových článků pracovat téměř 2300 zaměstnanců – téměř všichni vzejdou z interního náboru. To je transformace Made by Bosch,“ uvedla Albrecht. Zároveň společnost v letošním roce plánuje přijmout 10 000 nových softwarových vývojářů po celém světě, dodala.

 

bosch

Termotechnika: 300 milionů eur pro oblast tepelných čerpadel
„Více než třetina emisí CO2 pochází z budov, což je důvod, proč ochrana klimatu musí probíhat také uvnitř našich domovů,“ řekl Dr. Christian Fischer, místopředseda představenstva společnosti Bosch odpovědný za Spotřební zboží aEnergetiku a techniku budov. „Tepelná změna začíná tepelným čerpadlem, které je v ideálním případě poháněno ekologickou elektřinou.“ V mezinárodním měřítku stále více zákonodárců stanovuje odpovídající specifikace pro nové budovy: Jen v Německu má být 65 % nových otopných soustav do roku 2024 provozováno s obnovitelnou energií. „Do poloviny desetiletí investuje Bosch do oblasti tepelných čerpadel dalších 300 milionů eur,“ uvedl Fischer: „Trh poroste do roku 2025 o 15 až 20 procent ročně. Naším cílem je růst dvakrát rychleji než trh.“ Společnost Bosch chce přispět i u stávajících budov: Společnost podporuje přestavbu topných systémů ze zemního plynu na vodík pomocí plynových kotlů schopných spalovat H2. Propojení a integrace systémů v budovách navíc přibližuje společnost Bosch k jejímu cíli generovat pravidelnější příjmy ze služeb. „V oboru stavebních systémů se již téměř každé druhé euro vydělává na službách,“ řekl Fischer. „Naše strategické cíle se vzájemně doplňují – pomáhat technicky utvářet ochranu klimatu a rozšiřovat obchod se službami.“

vodík

Průmyslová technika: Digitalizace zajišťuje energetickou účinnost
V průmyslové výrobě ve svých závodech Bosch prosazuje energetickou a nákladovou efektivitu. „Digitalizace průmyslové výroby přispívá k ochraně klimatu,“ řekl Rolf Najork, člen představenstva společnosti Bosch odpovědný za Průmyslovou techniku. „Jen díky síťovému řízení spotřeby energie snižujeme roční spotřebu energie naší výroby v průměru o pět procent.“ Energetická platforma z portfolia Průmysl 4.0 se již používá v 80 zákaznických projektech a ve 120 závodech společnosti Bosch. Skupina Bosch se zároveň zaměřuje na elektrifikaci průmyslové techniky, dodal Najork.

Očekává se, že do roku 2030 bude elektrifikováno 30 procent mobilních pracovních strojů. To odpovídá dodatečnému objemu trhu s vysokonapěťovými pohony ve výši 1,5 miliardy eur. Bosch chce také využít průmyslovou techniku k dalšímu rozvoji elektrické jízdy. „Společně s VW pracujeme na založení společnosti, která bude vybavovat továrny na bateriové články v Evropě,“ vysvětlil Najork. „Naším společným cílem je stát se nákladovým a technologickým lídrem v oblasti industrializace výroby baterií.“ V oblasti technologie výroby bateriových článků očekávají odborníci do roku 2030 kumulativní objem trhu na celém světě ve výši 50 miliard eur.

bosch

Obrat v dopravě: Elektrifikace s pohonem na baterie a palivové články
Společnost Bosch očekává, že Zelená dohoda EU bude rozhodujícím impulsem pro elektrifikaci silniční dopravy. „Všichni výrobci automobilů se snaží získat co největší podíl na rostoucím trhu s elektromobily,“ vysvětluje Dr. Markus Heyn, člen představenstva společnosti Bosch a ředitel Mobility Solutions. „Společnost Bosch je a chce být dodavatelem číslo jedna v oblasti elektrických pohonů na silnicích.“ Hlavním technickým úkolem je udržovat správnou teplotu pohonu včetně baterie a zajistit potřebný klimatický komfort v kabině – jen inteligentní tepelný management zvyšuje dojezd při jízdě na elektřinu o 25 procent.

Společnost Bosch pro tento účel vyvinula předintegrované řešení v podobě flexibilní tepelné jednotky (Flexible Thermal Unit, zkráceně FTU). Podle Bosche FTU otevírá trh, který má do konce dekády dosáhnout objemu 3,5 miliardy eur. V oblasti elektromobility založené na palivových článcích zahájí Bosch v letošním roce sériovou výrobu pohonů nákladních vozidel na palivové články. „V závodě v Bamberku chceme do poloviny dekády vyrábět stacky s gigawattovým výkonem,“ popisuje Heyn výhled do budoucnosti. „Do roku 2030 by neměly být náklady na provoz nákladního vozidla s palivovými články vyšší než náklady na provoz vozidla s naftovým motorem – to je náš cíl.“ Společnost Bosch ještě zvýšila své investice do mobilních palivových článků – v letech 2021 až 2024 na téměř jednu miliardu eur.

bosch

Obchodní rok 2021: Zvládnuté výzvy navzdory tlaku na náklady
„Skupina Bosch zvládla výzvy roku 2021 dobře,“ bilancuje Forschner. „Podařilo se nám dosáhnout nárůstu obratu o 10,1 procenta a navýšit náš provozní EBIT o více než polovinu.“ Toho bylo dosaženo navzdory dosud přetrvávající pandemii koronaviru, přetrvávajícím problémům s dodávkami polovodičů a již výrazně zvýšeným cenám surovin ve fiskálním roce 2021. „Kromě dobrých prodejních čísel se vyplatila také naše rozsáhlá opatření na snižování nákladů,“ vysvětlil finanční ředitel. „Naše zaměření na budoucnost se odráží i v solidnosti roční účetní závěrky.“ Výdaje skupiny Bosch na výzkum a vývoj zůstaly stabilní na úrovni 6,1 miliardy eur (2020 5,9 miliardy eur) a investice mírně vzrostly na 3,9 mld. EUR (2020 3,3 miliardy eur). Výdaje na výzkum a vývoj se soustředily na elektromobilitu, asistenční systémy řidiče, ale také na elektrifikaci v průmyslu a topnou techniku. Poměr vlastního kapitálu se dále zlepšil o 1,3 % na 45,3 %.

bosch

Obchodnírok 2021: Vývoj podle obchodních oblastí
K pozitivnímu vývoji hospodaření přispěly všechny obchodní oblasti. Obratově největší oblast Mobility Solutions zaznamenala nárůst obratu o 7,6 % na 45,3 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy je to nárůst 7,9 procent. Po ztrátě v předchozím roce dosáhla divize mírně kladného výsledku s provozní EBIT ve výši 0,7 %. „Obchodní oblast Mobility Solutions je obzvláště zatížena výpadky v dodávkách polovodičů a musí se připravit na zásadní změny v oblasti mobility,“ vysvětlil Forschner. „Divize zároveň vynakládá vysoké počáteční investice do elektromobility a automatizované jízdy a již nyní musí nést výrazně zvýšené náklady na suroviny a logistiku.“ Podle finančního ředitele těžila oblast Průmyslové techniky z oživení důležitých strojírenských trhů a dosáhla růstu tržeb o 18,9 % na 6,1 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy je to nárůst 19,4 procent. EBIT marže činila 8,4 %. V porovnání se silným předchozím rokem dokázala oblast Spotřebního zboží zvýšit své tržby o dalších 12,7 % na 21 miliard eur, což po očištění o kurzové vlivy představuje nárůst o 14,4 %. Divize opět dosáhla dvouciferné marže provozního zisku EBIT ve výši 10,2 %. Obchodní oblast Energetika a technika budov dosáhla nárůstu obratu o 7,8 %, resp. o 8,8 % po očištění o kurzové vlivy. Zvýšená marže EBIT činila 5,1 % při celkovém obratu 5,9 miliardy eur. Forschner řekl: „k úspěchu významně přispěla naše technologie vytápění šetrná ke klimatu.“

bosch

Obchodní rok 2021: Vývoj podle regionů1
Bosch zaznamenal nárůst tržeb ve všech regionech. V Evropě dosáhl obrat 41,3 miliardy eur, což je o 8,9 % více než v předchozím roce. Po úpravě o vliv směnných kurzů je to deset procent. V regionu Severní Amerika tržby vzrostly o 6,5 procenta na 11,4 miliard eur, tj. o 9,3 procenta po očištění o vlivy směnných kurzů. V Jižní Americe bylo dosaženo obratu 1,4 miliardy eur. Obrat se zvýšil o 32 procent, po očištění o kurzové vlivy dokonce o 45,1 procenta. V Asii a Tichomoří, včetně ostatních regionů, dosáhly tržby 24,5 miliardy eur. To představuje nárůst o 13,1 %, resp. o 11,7 % po očištění o kurzové vlivy.

bosch

Počet zaměstnanců 2021: Nárůst ve všech regionech
K 31. prosinci 2021 zaměstnávala skupina Bosch po celém světě 402 614 pracovníků, což je o 7 580 více než v předchozím roce. Nárůst probíhal ve všech třech regionech: v Evropě, Americe a Asii. V Německu zůstal počet zaměstnanců stabilní na hodnotě 131 652. Ve výzkumu a vývoji se počet zaměstnanců zvýšil o 2 949 na 76 121.

1Zaokrouhlovací rozdíl -0,1 k celkovému obratu 2021.

Zdroj zprávy: Bosch
Bosch