Bosch žádá o lokální licence 5G

bosch

Role průkopníka v oblasti 5G posiluje inovativní sílu Bosch v Průmyslu 4.0. Továrna budoucnosti potřebuje výkonnou bezdrátovou technologii a 5G posouvá výrobu na další úroveň.

Bosch věří, že lokální 5G sítě jsou tou správnou cestou vpřed. Společnost požádala o provozní licence pro vybrané německé lokality. „Jako společnost působící v oblasti Internetu věcí začal Bosch zkoumat 5G už v raných fázích. Nový komunikační standard je klíčem k automatizovanému a propojenému řízení a je základním prvkem továrny budoucnosti,“ uvádí Dr. Michael Bolle, CDO a CTO Bosch Group. Po udělení licence ze strany regulačních úřadů hodlá Bosch v průběhu roku 2020 zřídit lokální sítě 5G ve spolupráci s vybranými partnery za účelem zvýšení potenciálu Průmyslu 4.0. V průběhu několika následujících měsíců proběhnou zkoušky sítě v závodech Bosch a ve výzkumném kampusu v Renningenu, v rámci přípravy na zavedení do výrobních provozů společnosti.

 

bosch

Kampusové 5G sítě pro závody Bosch
Bundesnetzagentur – regulační orgán odpovědný za přidělování frekvence v Německu – nedávno změnil svou politiku a nyní umožňuje společnostem získat licence pro jejich soukromé použití. Díky tomu může Bosch zřídit vlastní sítě 5G a tím zvýšit svou konkurenceschopnost. „Soukromé kampusové sítě nabízejí maximální bezpečnost a nezávislost. 5G síť především urychluje průmyslové výrobní procesy. Zřízením lokálních 5G sítí budeme moci učinit významný krok vpřed v našem úsilí vytvořit továrnu budoucnosti,“ říká Rolf Najork, člen představenstva společnosti Bosch odpovědný za průmyslové technologie. Bosch původně požádal o provozní licence 5G v hlavním závodě pro Průmysl 4.0 ve Stuttgartu-Feuerbachu a pro výzkumný kampus v Renningenu. „Z průkopnické činnosti realizované ve vybraných lokacích bude mít v konečném důsledku prospěch celá výrobní sít Bosch se svými zhruba 280 závody po celém světě,“ říká Bolle.

bosch

5G bude hrát hlavní roli v továrně budoucnosti
„V naší vizi továrny budoucnosti jsou jedinými pevnými prvky podlahy, stěny a stropy. Všechno ostatní je pohyblivé a libovolně měnitelné,“ říká Najork. Sem se řadí například mobilní roboti, autonomní přepravní vozidla a nové asistenční systémy, jako jsou datové brýle, které poskytují pracovníkům optimální podporu. Důležitým požadavkem na tyto flexibilní systémy je výkonná bezdrátová infrastruktura umožňující efektivní komunikaci mezi lidskými operátory, stroji a dalšími zařízeními. „To vyžaduje spolehlivý, bezpečný a vysokorychlostní systém přenosu dat s krátkou dobou odezvy – a to všechno síť 5G nabízí,“ říká Andreas Müller, který pracuje pro Bosch jako výzkumný pracovník a je předsedou mezinárodní aliance 5G pro propojený průmysl a automatizaci (5G Alliance for Connected Industries and Automation – 5G-ACIA). Výhodou 5G je to, že poskytuje nejen prostředek pro efektivní propojení mobilních zařízení a bezdrátových senzorů, ale také poskytuje základ pro zcela nové systémové koncepce. 5G například umožňuje ovládání mobilního robota v reálném čase pomocí dat, uložených na lokální cloudu Tím se snižují náklady, zvyšuje se flexibilita a zjednodušuje údržba. Optimalizuje se také provoz strojů. „Pokud dnes vstoupíte do továrny, uvidíte, že téměř každý stroj má ovládací panel s nouzovým vypínačem. K zastavení stroje je nutné, aby někdo tento vypínač stisknul. Díky 5G nemusí být obsluha v blízkosti stroje: nouzové zastavení a další funkce lze provádět pomocí mobilního zařízení. To usnadňuje práci operátora a také to pomáhá šetřit náklady,“ říká Müller.

bosch

5G zvyšuje bezpečnost ve výrobě
Lokální sítě 5G prakticky eliminují závislost na poskytovatelích třetích stran. Nastavením a provozováním vlastních bezdrátových sítí je mohou výrobci nakonfigurovat tak, aby splňovali často velmi náročné požadavky aplikací průmyslové komunikace. Toto řešení jim také umožňuje plnou kontrolu nad relevantními bezpečnostními problémy. Například, pokud je veřejná síť přetížena, umožňují lokální 5G sítě pokračovat v továrních provozech bez ztráty kontroly nad systémem. „Kampusové sítě nám umožňují rozhodnout se, které architektury a bezpečnostní funkce nejlépe vyhovují našim potřebám a jaké vybavení použijeme k jejich implementaci. Také víme, kdo má přístup ke konkrétním komponentám a datům,“ říká Müller. To snižuje obchodní rizika a zachovává suverenitu dat. Vyhrazená rozhraní se používají pro připojení k internetu a dalším veřejným sítím a jsou neustále monitorována.

 

bosch

Německo se ujímá vedení v 5G
Zavedení nového standardu 5G představuje pro společnosti v Německu vůbec poprvé příležitost zřídit a provozovat vlastní lokální mobilní sítě. Německé regulační orgány za tímto účelem vyčlenily frekvenční pásmo od 3 700 do 3 800 MHz. Frekvence budou přidělovány v závislosti na poptávce, přičemž bude upřednostňován Průmysl 4.0 nebo aplikace pro zemědělství a lesnictví. Licence budou udělovány na počáteční období deseti let. Poplatek za každou licenci je součtem základního poplatku 1 000 eur, přidělené šířky pásma (od nejméně 10 do maximálně 100 megahertzů), počtu let, na které je přidělována, a oblasti pokrytí (v km čtverečních), na které se přidělení vztahuje (přičemž se rozlišuje mezi zastavěnými oblastmi a dopravními trasami a jinými lokalitami).

Zdroj zprávy: BOSCH