CEE Automotive Supply Chain se uskuteční příští týden v Olomouci

AutoSAP

Již třetí ročník CEE Automotive Supply Chain 2019, určený zástupcům automobilek, dodavatelů a subdodavatelů do automotive, se uskuteční ve dnech 12.–13. listopadu v hotelu NH Collection Congress v Olomouci. První den je věnovaný konferenci s informacemi o globálních ekonomických perspektivách a jejich vlivu na automotive, trendech v dodavatelsko-odběratelských vztazích, robotizaci a logistice. Druhý den akce nabídne možnost navázat obchodní kontakty při řízených B2B schůzkách.

cee

Konferenci organizuje Sdružení automobilového průmyslu společně se slovenským Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky a dalšími partnery. Poprvé se tato významná akce uskuteční v České republice.

„Třetí ročník CEE Automotive Supply Chain spojí několik stovek profesionálů z automobilového průmyslu nejen ze zemí Visegrádské čtyřky. Zkušenosti z předchozích akcí ukázaly vzrůstající zájem společností zapojených do výrobního řetězce o tento typ setkání, která jsou ideální příležitostí pro navázání cenných obchodních vztahů,“ uvádí Alexander Matušek, prezident slovenského Zväzu automobilového priemyslu.

„Automobilový průmysl hraje velmi důležitou roli v celém regionu V4. Spolupráce a vzájemná komunikace je klíčová pro jeho další úspěšný rozvoj. Není pochyb o tom, že příležitost pravidelně diskutovat, přinášet nové nápady a sdílet zkušenosti bude v budoucnu představovat konkurenční výhodu v transformaci průmyslu pro středoevropské dodavatele a výrobce vozidel,“ zve na událost podzimu Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Moderátorem akce bude Ivan Hodáč, automotive expert a bývalý dlouholetý generální sekretář evropské asociace ACEA. Úvodní slovo připadne Petru Novákovi, generálnímu řediteli Koyo Bearings Česká republika a členovi představenstva AutoSAP. Konference se zúčastní více než 400 účastníků ze 17 zemí světa.

Na konferenci vystoupí například:
-> Vladimír Bärtl, Náměstek sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, MPO
-> Bogdan Ionita, Transport and Logistics Manager, GEFCO,
-> Manuel Kallweit, Head of Economic Intelligence & Statistics, Německé sdružení automobilového průmyslu (VDA)
-> Robert Kiml, Administration Senior General Manager, TPCA Czech
-> Petr Knap, Vedoucí partner pro oblast automobilového průmyslu a mobilitu, E&Y ČR,
-> Pavel Kysilka, zakladatel, 6Dacademy,
-> Vítězslav Lukáš, Managing Director for Robotics and Discrete Automation, ABB
-> Hanno Miorini, Vice President OE Sales, Robert Bosch
-> Johannes Gerardus Sanders, Cost Saving Analyst, GQ Systems
-> Filip Vondruška, Senior Data Analyst & Business Intelligence expert, Logio,
…a další zajímaví hosté.
Více informací včetně podrobného programu naleznete na webových stránkách konference www.ceeautomotive.eu.

Zdroj zprávy: AutoSAP