ČEPS od RWE kupuje provozovatele podzemních zásobníků plynu v ČR

RWE logo

Státní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS, a.s., se dohodl s německou energetickou společností RWE na prodeji její dceřiné firmy RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Nákup ve středu schválila Vláda České republiky, podpis kupní smlouvy se uskutečnil dnes. Transakce podléhá schválení regulačními orgány.

RWE Gas Storage CZ, s.r.o., je se šesti podzemními zásobníky plynu s celkovým provozním objemem přes 2,7 mld. m3 největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v České republice. Předmětem prodeje je celá společnost včetně personálních kapacit, konkrétně se jedná o 250 zaměstnanců. Sjednaná kupní cena (hodnota vlastního kapitálu) činí 360 mil. €.

Vzhledem k tomu, že činnosti v oblasti skladování plynu nejsou součástí hlavní činnosti RWE, RWE se rozhodla prodat českou společnost a ponechat si aktivity se skladováním plynu v Německu. Skladovací prostory RWE v Německu jsou solné jeskyně, které jsou díky svým geologickým vlastnostem připraveny k použití pro skladování vodíku.

„ČEPS, a.s., bude nákup krátkodobě financovat z přebytku vlastních zdrojů. Tím disponuje díky významnému propadu nákladů na služby výkonové rovnováhy a díky poklesu cen elektřiny nakupované na pokrytí ztrát v přenosové soustavě. Využije rovněž výnosy z aukcí z přeshraničních kapacit,“ uvádí Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s. Transakce podléhá schválení regulačními orgány, její dokončení se očekává v roce 2023.

grafika RWE

„Jsme rádi, že jsme v ČEPS našli kompetentního a zkušeného kupce, pro kterého má naše podnikání v oblasti skladování plynu v České republice klíčový strategický význam. To poskytuje zaměstnancům jistotu a také příležitost pokračovat v rozvoji společnosti i jejího podnikání. RWE Gas Storage CZ je ziskovou a zavedenou společností, která hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti dodávek v České republice,“ uvádí Markus Krebber, CEO společnosti RWE AG.

ADK

Reklama

„ČEPS je výhradním národním provozovatelem přenosové soustavy, který zodpovídá za přenos elektřiny a správný chod elektrizační soustavy, a tedy i za bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny v ČR. Jedná se o společnost, kde 100 % majetkových práv vykonává prostřednictvím MPO stát. Nákup zásobníků plynu prostřednictvím ČEPS je tedy logickým krokem v rámci aktivit, které vláda realizuje s cílem dále posilovat energetickou bezpečnost ČR,“ dodává Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps