ČEPS v roce 2021 hospodařila se ziskem 4,3 mld. Kč a obhájila rating Aa3 se stabilním výhledem

čeps

Akciová společnost ČEPS vykázala za rok 2021 zisk před zdaněním 4,3 miliardy Kč. Celkové výnosy dosáhly 75,4 miliardy Kč, náklady bez daně z příjmu činily 71,1 miliardy Kč. Adjustovaný hospodářský výsledek společnosti po úpravě o korekční faktory činil 4,2 miliardy Kč. V závěru roku 2021 společnost ČEPS obhájila rating na úrovni Aa3 se stabilním výhledem. Společnost ČEPS dosáhla za rok 2021 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 4 330,4 mil. Kč, což je o 1 874,2 mil. Kč více oproti plánu.

„K mimořádnému výsledku hospodaření nejvíce přispěly operace na zahraničních trzích související zejména s přeshraniční aukcí kapacity,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Celkové výnosy činily 75 383,4 mil. Kč. Po odečtení výnosů (a současně nákladů) za objem přenesené energie v rámci evropských propojených trhů (tzv. MC shipping a coupling) jde o hodnotu 19 417,4 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2020 o 3 039,1 mil. Kč více.

Náklady celkem bez daně z příjmu v loňském roce odpovídaly 71 053,0 mil. Kč. Bez MC shippingu a couplingu šlo o částku 15 087,0 mil. Kč. (z toho tvořily proměnné náklady 68 %, stálé provozní náklady 30 % a finanční náklady 2 %), tj. o 2 110,8 mil. Kč více v meziročním srovnání.

Společnost ČEPS jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad, a které ovlivňují hospodářské výsledky společnosti vždy s dvouletým posunem.

Po úpravě o korekční faktory z roku 2019, které již Energetický regulační úřad promítnul do tarifů a tím předem korigoval výši výnosů společnosti, dosáhl adjustovaný hospodářský výsledek v roce 2021 výše 4 180,1 mil. Kč.

Společnost ČEPS postupně přechází při svém hodnocení na adjustovaný výsledek hospodaření, který lépe zohledňuje dopad cenové regulace, respektive počítá s korekcemi s přesahem z minulosti a rovněž s korekcemi s dopadem do budoucího období, neboť do výsledku hospodaření aktuálního roku patří. Zohledňuje tak skutečnost, že licencované výnosy společnosti jsou plně regulované Energetickým regulačním úřadem, tedy neovlivnitelné, a náklady na tyto činnosti jsou ovlivňovány trhem.

V závěru roku 2021 aktualizovala Ratingová agentura Moody´s ohodnocení ČEPS. Rating provozovatele přenosové soustavy se třetím rokem podařilo obhájit na úrovni Aa3 se stabilním výhledem. Stejnou úroveň hodnocení má Česká republika.

Společnost ČEPS během loňského roku pokračovala v rozvoji a modernizaci přenosové soustavy, jejichž součástí jsou zejména modernizace transformoven, obměna transformačních vazeb, výstavba nových vedení a posílení přenosové kapacity některých stávajících vedení.

Do rozvoje přenosové soustavy společnost ČEPS investovala 4 955,6 mil. Kč, za které mimo jiné zmodernizovala celkem více než 100 km vedení V401 a V471/472. Společnost dále zahájila modernizace vedení V423 (Čebín–Sokolnice) a V424 (Sokolnice–Križovany, Slovensko) a výstavbu nového dvojitého vedení V450/428 (Výškov–Babylon), které budou dokončeny v roce 2022.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps