CSG realizuje v Česku a na Slovensku investice za více než 2 miliardy

Až 300 nových pracovních míst vznikne v nových halách, které budou v nejbližších měsících postaveny ve výrobních podnicích průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group. Přípravné práce probíhají svižným tempem i v letních měsících. Celkem investuje holding vlastněný českým průmyslníkem Michalem Strnadem do navýšení výrobních kapacit svých podniků více než dvě miliardy korun. Nové provozy vzniknou v České republice i na Slovensku ve firmách Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army a slovenské MSM Group, jež jsou součástí divize CSG Defence.

Nová hala TDV Tatra CSG

Kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) aktuálně pracuje na projektové dokumentaci a stavebním povolení pro výstavbu nové výrobní haly ve svém areálu v Kopřivnici. Náklady na její výstavbu přesáhnou 300 milionů korun a očekává se vytvoření 40 až 60 nových pracovních míst. Nová výrobní hala bude splňovat nejvyšší standardy moderní a ekologické budovy, v porovnání se stávajícími budovami bude mít výrazně nižší provozní náklady. Plánuje se i realizace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy.

Nová hala TDV Tatra CSG

V novém výrobním prostoru dojde ke koncentraci svařovacích kapacit, zejména velkých celků, čímž se podaří optimalizovat výrobu ve stávající montážní hale a obecně se tak zlepši celkový výrobní tok ve společnosti. V plánu je i pořízení svařovacího robota. Kromě stavby nové haly firma TDV investuje nižší desítky milionů také do rozšíření kapacit stávající lakovny. Provoz v nové hale a rozšířené lakovně by měl být spuštěn v závislosti na zakázkové obsazenosti firmy na přelomu roku 2024/2025.

Nová hala TDV Tatra CSG

Mezi největší investice šternberské firmy Excalibur Army patří stavba nové výrobní haly pro montáž kolových vozidel s rozsáhlou administrativní částí a nákup technologií do výroby. Finanční náklady na vybudování nové haly se pohybují na úrovni 500 milionů korun, nákup nových technologií má společnost stát přibližně 150 milionů. Aktuálně je projekt nové haly ve fázi technické a finanční přípravy s plánovaným dílčím zahájením provozu 1. výrobní linky na přelomu roku 2024 a 2025.

Také nová hala v Excalibur Army má ekologický přesah, jelikož šternberský výrobce obrněné techniky počítá s řadou úsporných energetických opatření, které jsou dnes již standardem – účinné vytápění a klimatizace, LED osvětlení, zateplení. K tomu, aby firma využila ekologický potenciál výroby, na střechu (nejen nové budovy) plánuje v rámci samostatného projektu instalovat fotovoltaické elektrárny o souhrnném výkonu cca 670 kW. Nákup technologií je ve fázi výběrových řízení.

Nová hala Excalibur Army

Nová hala a nové technologie umožní Excalibur Army navýšit kapacitu produkce kolové vojenské techniky a zapojit se ve větší míře i do mezinárodních projektů, které souvisejí s nákupy techniky pro Armádu České republiky. Rozšíření výrobních prostor vytvoří 120 pracovních míst. Část z nich společnost obsadí prostým přesunem existující výrobní linky šternberského areálu, zbylou část doplní novými lidmi. Uvolněný provoz využije prototypová dílna, která dlouhodobě trpí nedostatkem prostoru pro vývoj vozidel v konfiguraci 6×6 a větších.

Investice v rámci holdingu Czechoslovak Group se netýkají jenom českých firem, na projektech spojených s navýšením výrobních kapacit a vylepšením technického a technologického zázemí pracuje i slovenská větev CSG, společnost MSM Group. Ta plánuje do svých provozoven ve Snině, Dubnici nad Váhem a Novácích investovat téměř 50 milionů eur (1,2 mld. Kč). Cílem připravovaných investic je mimo rozšíření výrobních kapacit i pokračovat ve vylepšování podmínek pro zaměstnance podniků MSM Group, renovaci šaten, sociálních zařízení, jídelen a také do modernizace vybavení pracovišť.

Moderní provozy a nově pořízené stroje budou energeticky úspornější a vyprodukují výrazně méně odpadu. Nutno zmínit, že MSM Group se podílí na projektu EU, který řeší vývoj nových a náhradu v současnosti používaných energetických materiálů, které obsahují rizikové prvky pro životní prostředí a lidské zdraví.

Od renovace výrobních prostor si MSM Group slibuje zefektivnění a zautomatizování výroby, díky čemuž se výroba stane bezpečnější, flexibilnější, jednoduchá, produktivnější a rychlejší. To zároveň umožní zaměstnancům soustředit se víc na sofistikovanější činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Například ve Snině plánuje skupina MSM vytvořit moderní pracoviště s robotickými rameny a moderními CNC stroji.

Do podniku VOP Nováky směřovaly investice do robotizace, automatizace, nové plnící linky a kontrolních systémů kvality produktu. Díky vysokému stupni automatizace, robotizace a technologickému zázemí patří VOP Nováky mezi nejmodernější provozy ve svém oboru v rámci Evropy. Díky investicím do modernizace výrobních kapacit a technologií očekává MSM Group další nárůst pracovních míst, za posledních 12 měsíců se společnost rozrostla o více než 400 zaměstnanců.

O Czechoslovak Group
Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby holdingu hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet zákazníků holdingu se stále rozrůstá.

Zdroj zprávy: Czechoslovak Group
CZECHOSLOVAK GROUP