ČVUT v Praze a Honeywell budou spolupracovat na špičkových technologiích pro letectví a kosmonautiku

Honeywell

Společnost Honeywell a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) podepsaly memorandum o porozumění, které popisuje spolupráci na výzkumu v oblastech, které podporují udržitelné letectví, takzvanou Inovativní Leteckou Mobilitu (IAM) a rozvoj kosmických technologií. Dohoda si klade za cíl nabídnout studentům možnost účastnit se práce v týmech v brněnském výzkumném a vývojovém středisku společnosti Honeywell, které je největší v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Podle dohody Honeywell a ČVUT spojí síly ve výzkumných projektech, vývoji a testování ve strategických technologických oblastech. Zaměří se na využití špičkových technologií jako například vodíkové spalování a vodíkové palivové články pro letadla, mechanické systémy nebo umělá inteligence a strojové učení. Obě organizace budou navzájem profitovat ze svých odborných znalostí a infrastruktury. Studenti a vědečtí pracovníci ČVUT získají přístup do výzkumného a vývojového centra společnosti Honeywell v Brně. Jeho laboratoře pracují na široké paletě technologií včetně vývoje vodíkových palivových článků, aktuátorů a dalších.

„Úzká spolupráce mezi univerzitami a firmami, jako je Honeywell, může studentům v rámci jejich profesního rozvoje pomoci s praktickým výzkumem,“ říká Michal Závišek, generální manažer společnosti Honeywell Technology Solutions Česká republika. „Studenti se mohou osobně zapojit do projektů, které sahají od vývoje vodíkových palivových článků, inovativní leteckou mobilitu, revoluční zapisovače letových údajů až po pokročilá řešení konektivity v letadlech. Budou se mít od koho učit díky úzké spolupráci s naším týmem asi tisíce inženýrů a vědců.“

Odborníci z výzkumného a vývojového centra Honeywell v Brně se budou podílet i na výuce studentů ČVUT formou přednášek, seminářů a workshopů. Kromě toho Honeywell uspořádá stáže a akce jako oborová školení nebo hackathony pro studenty a absolventy ČVUT. Experti společnosti Honeywell také budou vést a konzultovat doktorské, disertační, bakalářské, diplomové a případně semestrální práce a pomáhat studentům s výběrem témat.

„ČVUT posílilo, na základě požadavku vlády České republiky, své výzkumné a výukové kompetence v leteckých a kosmických technologiích. ČVUT budovalo ekosystém pro spolupráci univerzity s průmyslem v této oblasti. Spolupráce ČVUT s celosvětově významným průmyslovým partnerem, zaměřeným na produkty a služby pro letecký a kosmický průmysl, přispěje také k podpoře rozvoje leteckých a kosmických aktivit v ČR jako důležitého segmentu průmyslu. Věřím, že spolupráce se společností Honeywell bude prospěšná pro obě strany,“ uvedl po podpisu memoranda rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

Misan s.r.o.

Reklama

„Spolupráci se společností Honeywell vítám. Studenti dostanou možnost podílet se na práci týmů, které vyvíjejí nejmodernější technologie pro letecký a vesmírný průmysl. Na Fakultě strojní výzkumníci a studenti využívají přístroje pro výzkum, ale průmyslový podnik je může použít i pro vývoj. Univerzita představuje akademický pohled na svět, a to může průmyslovému podniku poskytnout nový zdroj řešení jeho problémů a četné inspirace. Studenti univerzity mají mladistvý entuziasmus a přinášejí nové pohledy na život i obor. Pro průmyslové firmy jsou očekávaní a žádaní zaměstnanci. Akademické prostředí technické univerzity a průmyslové podniky si mají navzájem co nabídnout. Toto vše vedlo k dnešnímu uzavření memoranda o spolupráci mezi Honeywell a ČVUT,“ sdělil děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Miroslav Španiel.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha