Další krok k modernizaci energetiky. MPO vypořádalo připomínky k nejnovější novele energetického zákona

elektrárna

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypořádalo připomínky k novele energetického zákona LEX OZE III a předložilo ji ke schválení Legislativní radě vlády. Tato novela se zaměřuje na modernizaci elektroenergetiky a zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu. Novela zároveň lépe ochrání zákazníky.

elektrárna

„Když jsem nastoupil do funkce ministra průmyslu a obchodu, řada důležitých pravidel pro fungování moderní energetiky nebyla ještě dopracována do podoby návrhu legislativního textu. Například novela upravující agregaci, akumulaci a flexibilitu měla být z unijního práva transponována ještě před mým nástupem. Děláme to až my,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tato nejnovější novela je tedy zaměřena na modernizaci energetiky, ale také na lepší ochranu zákazníků. Umožní domácnostem a firmám lépe řídit svou výrobu a spotřebu elektřiny, což povede k úsporám a posílení energetické nezávislosti. Věřím, že podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie a posílí stabilitu výroby elektřiny.“

LEX OZE III vychází z evropské legislativy a týká se primárně moderní energetiky – zavádí principy akumulace, agregace a flexibility. Akumulace, tedy ukládání elektřiny, umožní spotřebitelům uskladnit přebytečnou elektřinu pro pozdější využití. To pomůže spotřebitelům s vlastní výrobou elektřiny využívat vlastní produkci více efektivně, snižovat své náklady na energie a zvyšovat svoji nezávislost.

Flexibilita v rámci novely umožní spotřebitelům reagovat na kolísání cen a poptávky po elektřině, umožní jim více spotřebovávat elektřinu v době, kdy je nižší poptávka a elektřina je tak levnější. Díky tomu domácnosti a firmy ušetří za své náklady na energie. To znamená, že mohou například dobíjet elektrické vozidlo v noci za nižší ceny nebo upravit spotřebu domácích spotřebičů v závislosti na cenách elektřiny.

Agregace v rámci novely umožní spojení více zdrojů elektřiny, jako jsou větrné a solární elektrárny, do jedné efektivnější skupiny. Tato skupina bude schopna lépe reagovat na potřeby trhu a poskytovat stabilnější dodávky energie. Agregace spotřeby bude možná také naopak – agregátor bude moci upravovat spotřebu většího počtu spotřebitelů podle poptávky po elektřině. Agregátoři tedy budou koordinovat výrobu a spotřebu energie, což povede k efektivnějšímu využívání zdrojů a snížení závislosti na tradičních zdrojích energie.

Novela zároveň lépe ochrání spotřebitele na trhu a při výběru dodavatele elektřiny nebo plynu.

„Navrhujeme rozšířit pravomoci Energetického regulačního úřadu v oblasti monitorování trhu nebo zpřísnění podmínek pro udělení licence na obchod s elektřinou a plynem. Nově by tak například nemohl získat licenci dodavatel, který se v minulosti choval nepoctivě a má nějaký škraloup. Všechna tato opatření by měla pomoci k důslednější a efektivnější ochraně zákazníků,“ říká ministr Síkela a dodává: „Legislativně jsme také ukotvili srovnávací nástroj, kde si mohou spotřebitelé porovnat nabídky dodávek elektřiny a plynu. Díky tomu budou mít domácnosti přehled o aktuálních cenách a mohou si tak vybrat, která nabídka je pro ně nejvýhodnější.“

Tento srovnávač provozuje, zatím na dobrovolné bázi, Energetický regulační úřad (ERÚ). Již nyní je zdarma přístupný na webu srovnavac.eru.cz.

ADK

Reklama

Návrh zákona také zavádí povinnost pro obchodníka s elektřinou stanovit hodnotu tzv. indexu zajištění obchodníka. Hodnotu obchodník zveřejní vždy k 31. březnu a 30. září daného roku na svých webových stránkách a do 5 pracovních dnů ji oznámí ERÚ. Dodržování bude kontrolovat právě tento úřad.

Na program jednání vlády se novela energetického zákona LEX OZE III dostane po projednání Legislativní radou vlády.

Více informací nejen k moderní energetice najdete na www.energiezamene.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo