Dětmarovice odcházejí od uhlí. ČEZ v lokalitě postaví novou nízkoemisní teplárnu za 2 miliardy korun a zajistí dodávky tepla pro Bohumín a Orlovou na další desítky let

čez Dětmarovice

Moravskoslezský kraj je pro ČEZ a její budoucí energetické záměry jedním z nejvýznamnějších v Česku a největší česká energetická skupina tu chce působit i v dalších desetiletích. Do roku 2040 ČEZ plánuje v kraji investovat desítky miliard korun, v první fázi jde hlavně o cca dvoumiliardovou investici do výstavby nové moderní nízkoemisní teplárny Dětmarovice. Dnes ČEZ uzavřel dlouhodobé smlouvy o odběru tepla z nových zdrojů s Orlovou a Bohumínem. Modernizace teplárny zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí. Emise CO2, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek se odhadem sníží o 94 až 98 procent. ČEZ v kraji hodlá rozvíjet i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie.

ČEZ Dětmarovice

Nebude to trvat dlouho a energetici přiloží poslední kusy černého uhlí do kotlů Elektrárny Dětmarovice. V plném proudu je proto výstavba nových nízkoemisních zdrojů s vysokou účinností. První záložní a špičkovou 18MWt plynovou kotelnu už ČEZ v lokalitě zprovoznil. V přípravě jsou další zdroje: 8MWt biomasová kotelna, dvě 10MWt kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna o výkonu 3 x 9 MWt. Právě tyto zdroje zajistí na další desítky let spolehlivé dodávky tepla pro velké zákazníky v okolí napojené na systém centrálního zásobování teplem – zejména pro Bohumín a Orlovou. Obě velká města dnes zájem na udržení lety prověřeného systému centrálního zásobování teplem stvrdily podpisem dlouhodobých smluv s ČEZ o dodávce tepla nejméně do roku 2040.

ČEZ Dětmarovice

„ČEZ dlouhodobě patří mezi významné investory v Moravskoslezském kraji a svou pozici tu chceme v dalších letech ještě upevnit. Naším hlavním cílem je zachovat výhody centrálního zásobování teplem pro naše zákazníky. Zmodernizovali jsme teplárnu ve Vítkovicích, která přešla z uhlí na plyn a kde jsme letos spustili největší bateriový systém v České republice. Také v Dětmarovicích odcházíme od uhlí a i zde zajistíme na další desítky let dodávky tepla pro naše zákazníky z nových zdrojů. Pracujeme také na tom, aby se Moravskoslezský kraj stal skutečným centrem moderní energetiky. V Dětmarovicích připravujeme projekt malého modulárního reaktoru a v regionu také postupně budujeme solární a větrné elektrárny. Tyto naše projekty by měly pomoct zajistit dlouhodobě konkurenceschopnou cenu energií pro všechny,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

ČEZ Dětmarovice

„Po desítkách let bezpečného provozu je systém centrálního zásobování pro domácnosti a firmy v Moravskoslezském kraji synonymem pro spolehlivou dodávku tepla. Jeho pokračování a zajištění dodávek tepla z nových ekologických zdrojů vnímáme jako prioritu číslo jedna. Těší mě proto, že ČEZ a Bohumín s Orlovou se dohodli na další spolupráci. Pro mě osobně je to potvrzením, že v ČEZ má náš region odpovědného a spolehlivého partnera, který se chce do budoucna na rozvoji kraje a zlepšování kvality životního prostředí u nás intenzivně podílet. Moderní energetika poptávající specifické profese je také šancí pro zaměstnanost a udržení alespoň části pracovních míst z končícího uhelného průmyslu,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Do roku 2040 chce ČEZ investovat v Moravskoslezském kraji desítky miliard korun v rámci výstavby nových ekologických zdrojů elektřiny a tepla. Rozvoj moderní energetiky v kraji přinese nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů. Tento cíl je v souladu s plánem vlády na transformaci uhelných lokalit na nízkoemisní v souvislosti s postupným ukončením využívání uhlí v energetice.

ČEZ Dětmarovice

„Po půl století skončí v Dětmarovicích éra uhelného teplárenství, na kterou plynule navážeme zahájením provozu ekologických zdrojů. Uhlí nahradíme kombinací biomasy a zemního plynu. Výkon nových tepelných zdrojů překročí 70 MW a bude zárukou stabilní dodávky tepla dosavadním odběratelům. Jsme rádi, že na cestě do nové etapy teplárenství v regionu s námi pokračují i Bohumín a Orlová, protože jejich zájem dává celému projektu potřebnou jistotu,“ uvedl ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

Na přeměně Dětmarovic v moderní nízkoemisní zdroj tepla pracuje ČEZ už několik let. Jako první tu v prosinci 2022 zahájila zkušební provoz první ze dvou nových plynových kotelen, které mají v budoucnu plnit roli záložních a špičkových zdrojů. Hlavními celoročními zdroji budou 8MWt biomasová kotelna a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 MWt. V současnosti je ukončené výběrové řízení na dodavatele kogeneračních jednotek, biomasové kotelny a centrální elektrické stanice.

ČEZ Dětmarovice

„U nás v Orlové využívá dálkové teplo téměř 9 tisíc bytů, a zachování dodávek z nových ekologičtějších Dětmarovic je tak pro nás klíčové. Jsem ráda, že díky dohodě s ČEZ zachováme výhody centrálního zásobování teplem na další desítky let pro co největší počet našich občanů,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

ČEZ Dětmarovice

„V Bohumíně odebírá dálkové teplo z Dětmarovic více než pět tisíc domácností. Jsme rádi, že pokračujeme v prověřené a dobré spolupráci s ČEZ a dlouhodobě jsme našim odběratelům zajistili dodávky tepla. Díky tomu, že teplo bude pocházet z nových ekologických zdrojů můžeme společnými silami z našeho kraje udělat lepší místo pro život,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

ČEZ v Moravskoslezském kraji průběžně ekologizuje teplárenství a v regionu buduje centrum moderní energetiky prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO, která už v Moravskoslezském kraji ekologizovala teplárnu Vítkovice. Dva černouhelné kotle tu byly nahrazeny plynovou kotelnou se třemi kotly a kogeneračními jednotkami. Pokračováním této modernizace vítkovického areálu bylo letošní spuštění největší české baterie o výkonu 10 MW, která přispívá ke stabilizaci energetické sítě v regionu. ČEZ ESCO v Moravskoslezském kraji zaměstnává více než 500 lidí, sídlí tu klíčové dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby a ČEZ Energo. V kraji funguje také firma Envez, společný podnik ČEZ ESCO a statutárního města Havířov, jehož cílem je modernizace teplárenství a energetiky v Havířově s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů a chytrých technologií. Dceřiná společnost ENESA také pro Havířov připravuje historicky největší městský energeticky úsporný projekt na Moravě.

„Jsme rádi, že zájem o spolupráci s ČEZ představující bezpečné a stabilní dodávky tepla na další desítky let dnes jasně deklarovaly Bohumín a Orlová. Chceme být v Moravskoslezském kraji spolehlivým energetickým partnerem na všech úrovních, doslova první adresou, na kterou se města a firmy obrátí při řešení své energetické budoucnosti. Celý kraj má šanci stát se díky spolupráci s ČEZ centrem moderní ekologické energetiky a dopravy. Vybudovali jsme tu největší baterii v Česku, stavíme zde obnovitelné zdroje a kraj díky naším projektům energetických úspor šetří desítky milionů korun ročně,“ doplnil generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.

Nové zdroje tepla a elektřiny ČEZ v Moravskoslezském kraji (detail):

  • Dětmarovice: 8MW biomasová kotelna, dvě 10MW kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna o výkonu 3 x 9 MW (v přípravě), záložní a špičková 18MW plynová kotelna (v provozu),
  • Ostrava-Vítkovice: trojice nízkoemisních plynových kotlů pro výrobu tepla + největší akumulátor v Česku s výkonem bateriového úložiště přes 10 MW pro stabilizaci české energetické soustavy (dokončeno)
  • Fotovoltaické elektrárny: v přípravě cca 40 projektů FVE s instalovaným výkonem přes 850 MWp
  • Větrné parky: na Bruntálsku a Opavsku, např. v Zátoru u Krnova se ČEZ s obcí dohodl na záměru vybudovat větrnou elektrárnu o výkonu asi 20 MW čítající cca 5 turbín (realizace do roku 2030).
  • Havířov: EPC energeticky úsporný projekt (50 úsporných opatření ve 22 objektech či areálech ve vlastnictví města, například instalací fotovoltaiky na střechách magistrátu, domovů pro seniory a 14 základních škol, výměna stávajícího osvětlení za moderní led svítidla – roční garantovaná úspora ve výši 15 mil. Kč), budoucnost teplárenství v Havířově po roce 2026 (projekt ekologizace a modernizace energetiky v Havířově řeší ENVEZ, společný podnik Havířova a ČEZ ESCO).
  • Distribuce: Další investice poputují do posilování bezpečnosti a modernizace distribučních sítí.

Vladislav Sobol , mluvčí Skupiny ČEZ

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ