Rekordní zájem o zelenou a jadernou elektřinu od ČEZ ESCO. Dodávky výrazně rostou, firmy snižují emise

centrála čez

Zájem firem o elektřinu pocházející z obnovitelných a jaderných zdrojů výrazně roste. Objem zasmluvněné ekologické elektřiny na letošní rok od ČEZ ESCO je rekordní a dosahuje 2,7 terawatthodiny. Jen za první letošní půlrok převýšil zájem o zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů a jadernou elektřinu poptávku za celý loňský rok, a dokonce ji o 15 % předčil. Další smlouvy jsou přitom před uzavřením, takže by se celkové letošní dodávky ekologicky certifikované elektřiny od ČEZ ESCO mohly přiblížit 4 terawatthodinám a meziročně stoupnout téměř na dvojnásobek.

čez fve billa

Společnost ČEZ ESCO zasmluvnila v prvním pololetí letošního roku vyšší dodávky ekologické elektřiny než za celý loňský rok. Poptávka po bezemisní elektřině stoupá, zejména ze strany firem, které musí snižování klimatické stopy prokazovat v rámci svých dodavatelských řetězců.

„Úkolem ČEZ ESCO je pomoct s dekarbonizací našim zákazníkům z oblasti průmyslu, obcí i veřejné správy. Řada z nich si pořizuje vlastní fotovoltaické elektrárny, které jim umožňují snížit provozní náklady za energie na desítky let dopředu a zároveň snížit emise. Další možností je zajistit si dodávky bezemisní elektřiny, která je doprovázena certifikátem zaručujícím, že zákazník skutečně odpovídajícím způsobem snižuje emise CO2. Zájem o dodávky bezemisní elektřiny rok od roku roste a letos by mohly být její dodávky oproti loňsku dvojnásobné,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Objem zasmluvněné ekologické elektřiny je za první pololetí letošního roku už o 15 % vyšší než za celý loňský rok; konkrétně u zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupl zatím letos o 11 procent na 2 terawatthodiny, u jaderné elektřiny pak o čtvrtinu na 700 gigawatthodin. Další smlouvy jsou přitom před uzavřením, takže by se celkové letošní dodávky ekologicky certifikované elektřiny od ČEZ ESCO mohly přiblížit 4 terawatthodinám a meziročně stoupnout téměř na dvojnásobek. Trend růstu je dlouhodobý: o desítky procent stouply dodávky ekologické elektřiny i loni.

čez

Mezi významné zákazníky, kteří od ČEZ ESCO odebírají zelenou nebo jadernou elektřinu, patří společnosti z oborů stavebnictví, automobilového průmyslu, banky, ale i obchodní řetězce. Jednou z posledních významných zakázek jsou dodávky pro operátora T-Mobile, který každý rok odebere 100 GWh zelené elektřiny. ČEZ ESCO bude zásobovat energií 3 000 jeho odběrných míst od roku 2024 až do roku 2026. Dalšími velkými zákazníky jsou například SPOLCHEMIE nebo Eurovia.

Skupina ČEZ v rámci svého příslibu naplnit závazky Pařížské dohody oznámila strategii Čistá Energie Zítřka. Mezi ambiciózní cíle strategie patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ klimaticky neutrální.

solar čez

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené energie a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace fotovoltaik, kogenerací a dalších decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO má přibližně 2000 zaměstnanců a chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART.

Roman Gazdík , CEZ spokesman

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ