Díky pravidelnému monitoringu trhu práce se ÚP ČR daří obsazovat volná místa

For Jobs

Během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR 4 243 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů za toto období činil bezmála 29 tisíc. Díky proaktivní komunikaci se ÚP ČR podařilo získat informace o plánovaném vytvoření dalších 30.180 volných pracovních míst. Úřad uspořádal pro zaměstnavatele v celé republice 3 600 výběrových řízení a předvýběrů vhodných uchazečů, na pět desítek burz či miniburz práce a téměř 90 seminářů pro zaměstnavatele. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku ukončilo evidenci 116 556 osob, z toho jich dozaměstnání nastoupilo 79 990 (tj. 73,9 %).

práce

Ještě lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, účinnější kariérové i profesní poradenství a přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Takový je výsledek proaktivní komunikace, kterou Úřad práce ČR dlouhodobě uplatňuje v praxi. Jeho zaměstnanci intenzivně komunikují nejen s uchazeči, ale také se zaměstnavateli, s různými profesními svazy zaměstnavatelů, neziskovými organizacemi a se samosprávou. Na všech pracovištích Úřadu práce ČR v jednotlivých okresech působí vyškolení odborní pracovníci pro monitoring, kteří poskytují informační servis zaměstnavatelům a zajišťují aktivity, o něž firmy projeví zájem.

„Cílem je informovat zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb Úřadu práce ČR a také jim sdělit, na jaké konkrétní zaměstnance se mohou v případě zájmu obracet. Prioritou úřadu je firmy nezatěžovat, ale naopak přizpůsobit se jejich potřebám a možnostem. Naši lidé naopak získají údaje o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců,“ vysvětluje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Reklama

Monitoring pracovního trhu je klíčovou aktivitou Úřadu práce ČR.
Prostřednictvím této činnosti zjišťuje aktuální situaci na pracovním trhu, sbírá informace o tom, jaké profese zaměstnavatelům chybí, nebo naopak o jaké už klesá jejich zájem v důsledku automatizace a technologického vývoje. Všechna tato data pak slouží k predikci změn v oblasti zaměstnávání. Na základě toho může úřad mnohem lépe pomáhat evidovaným uchazečům a zájemcům o zaměstnání třeba s výběrem té nejvhodnější rekvalifikace či dalšími aktivitami, které podpoří jejich pracovní uplatnění.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady (PDF, 3 strany).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce