DMG MORI nabízí první komplexní digitální dvojče obráběcího stroje na Siemens Xcelerator Marketplace

Technologická společnost Siemens, lídr v inovacích v oblasti automatizace a digitalizace, a DMG MORI, přední světový dodavatel špičkových obráběcích strojů pro soustružení, frézování a broušení i pro aditivní výrobu, představují první end-to-end digitální dvojče pro obrábění obráběcích strojů na Siemens Xcelerator. Nabídka založená na Digital Native CNC Sinumerik One zahrnuje digitální dvojče řídicí jednotky, obráběcí stroj DMG MORI a obrobek specifický pro zákazníka a je nyní k dispozici na Siemens Xcelerator Marketplace.

DMG MORI DMU40
DMG MORI a Siemens představují první digitální dvojče typu end-to-end pro obrábění obráběcích strojů na Siemens Xcelerator.

Digitální dvojče pro stroje umožňuje průlomová vylepšení pro řešení problémů udržitelnosti, flexibility a doby uvedení na trh. Digitální dvojče pomáhá předcházet programovým chybám, které způsobují zmetkovitost a poškození skutečného stroje. Umožňuje až o 40 procent rychlejší náběh výroby, což výrazně snižuje spotřebu energie skutečného stroje. Nabídka také pomáhá minimalizovat neproduktivní strojní časy až o 75 procent. Testování a spouštění programů se totiž přesouvá ze skutečného stroje do virtuálního světa.

„Digitální dvojčata změní vztah a interakci mezi dodavateli a zákazníky v průběhu celého životního cyklu obráběcího stroje. S naším DMG MORI Digital Twin umožňujeme našim zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity přesunem neproduktivních úkolů ze stroje do virtuálního světa. Siemens Xcelerator jako otevřená digitální obchodní platforma urychlí naši digitální transformaci,“ říká Alfred Geißler, generální ředitel DMG MORI AG.

S Siemens Xcelerator podtrhuje Siemens své technologické vedoucí postavení v kombinaci reálného světa s digitálním světem. Sinumerik One je nejpokročilejší CNC systém pro vysoce produktivní obráběcí stroje založený na bezproblémové interakci virtuálního a reálného světa. Prostřednictvím svého digitálního dvojčete je Sinumerik One klíčovým prvkem pro digitální transformaci a pomáhá simulovat a testovat obráběcí procesy zcela virtuálně. To umožňuje, aby byly NC programy kompletně naprogramovány, simulovány a optimalizovány ve virtuálním prostředí předtím, než jsou obrobky skutečně vyrobeny.

„S tímto partnerstvím Siemens a DMG MORI demonstrují na Siemens Xcelerator příležitosti, které společné a komplexní využití digitalizace nabízí pro produktivitu, rychlost, flexibilitu a tím i budoucí životaschopnost. To platí jak pro uživatele strojů, tak i pro výrobce obráběcích strojů. Přístup společnosti Siemens Xcelerator spočívající ve spojení různých partnerů v ekosystému ku prospěchu všech působivě demonstruje partnerství mezi společnostmi Siemens a DMG MORI,“ říká Achim Peltz, generální ředitel společnosti Siemens Motion Control, který je odpovědný za obchod Siemens Motion Control.

Otevřená digitální obchodní platforma Siemens Xcelerator vytváří výkonný ekosystém partnerů, kteří společně urychlují digitální transformaci, přičemž každý je přizpůsoben konkrétním obchodním cílům zákazníků. Siemens Xcelerator se skládá z vybraného portfolia produktů, služeb a řešení a také tržiště.

Zdroj zprávy: Siemens
logo Siemens