Éra vodíku: Bosch zahajuje sériovou výrobu svého Fuel Cell Power modulu pro palivové články

Společnost Bosch vstupuje do éry vodíku v mobilitě. Ve svém závodě ve stuttgartském Feuerbachu zahájila společnost sériovou výrobu svého Fuel Cell Power modulu pro palivové články. Společnost Nikola Corporation se sídlem ve Spojených státech bude se svým elektrickým nákladním vozem na vodíkové palivové články třídy 8, jehož uvedení na severoamerický trh je naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2023, sloužit jako pilotní zákazník.

Bosch fuel cell

 

„Zde ve Stuttgartu-Feuerbachu, v závodě, jehož historie sahá dál než u kteréhokoli jiného závodu Bosch, se chystá vodíková budoucnost,“ řekl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch, na Bosch Tech Day 2023. „Bosch ví, jak na vodík – a Bosch roste spolu s ním.“

Společnost působí v celém vodíkovém hodnotovém řetězci a vyvíjí technologie pro jeho výrobu a použití. Do roku 2030 plánuje Bosch dosáhnout s technologií vodíku obratu ve výši zhruba 5 miliard eur.

Bosch fuel cell

Také v řešeních pro vodíkovou ekonomiku se Bosch spoléhá na globální výrobní síť a zdatnost svých německých poboček: Například závod Bosch v Bamberku bude zásobovat továrnu ve Feuerbachu zásobníky palivových článků a důležité systémové komponenty, jako je elektrický vzduchový kompresor a recirkulační dmychadlo, pocházejí ze závodu Bosch v Homburgu.

 

“Bosch je jednou z mála společností, které jsou schopny sériově vyrábět tak složitou technologii, jako jsou stacky palivových článků. Máme nejen potřebné systémové znalosti, nýbrž také schopnost rychle zakomponovávat nový vývoj do sériové výroby,“ řekl Markus Heyn, člen představenstva společnosti Bosch a předseda představenstva Bosch Mobility.

Bosch fuel cell

Výroba pohonného modulu s palivovými články se rozbíhá nejen ve Feuerbachu, ale také v čínském Čchung-čchingu. Potřebné komponenty budou pocházet ze závodu ve Wu-si.

„Bosch je první společností, která tyto systémy vyrábí jak v Číně, tak v Německu,“ řekl Hartung.

Kromě toho plánuje Bosch vyrábět stacky pro mobilní aplikace také ve svém americkém závodě v Andersonu v Jižní Karolíně. Celosvětově společnost očekává, že do roku 2030 bude každý pátý nový nákladní automobil o hmotnosti šesti tun a více vybaven pohonem na palivové články.

Bosch fuel cell

Společnost Bosch pomáhá utvářet vodíkové hospodářství a vidí povinnosti na straně politiků
Pouze s vodíkem může vzniknout klimaticky neutrální svět. Pro společnost Bosch je to naprosto jasné. Společnost se proto důrazně zasazuje o podporu vodíkového hospodářství a zvyšuje své investice do vodíku. V letech 2021 až 2026 investuje Bosch do vývoje a výroby svých vodíkových technologií celkem téměř 2,5 miliardy eur. To je o další miliardu eur více, než bylo vyčleněno v investičním plánu na roky 2021 až 2024. Obchodní příležitosti pro společnost Bosch jsou obrovské, stejně jako dopad na zaměstnanost. Již nyní pracuje ve společnosti Bosch na projektech z oblasti vodíkových technologiích více než 3 000 lidí, z toho více než polovina v Evropě. Většinu volných míst lze obsadit zevnitř společnosti, a to zejména lidmi, kteří dosud pracovali v oblasti pohonných jednotek Bosch. Další perspektivy vodíkového podnikání však závisí na politickém prostředí. Hartung se zejména domnívá, že Evropa musí udělat mnohem více, aby vytvořila protiváhu rychlému tempu vývoje v jiných regionech světa, například ve Spojených státech. Konkrétně má předseda představenstva společnosti Bosch na německé a evropské politiky čtyři požadavky: „Zaprvé musíme zvýšit tempo výroby vodíku v EU. Zadruhé je třeba vytvořit globální dodavatelské řetězce a zatřetí musí být vodík využíván ve všech odvětvích hospodářství.“ Jako čtvrtý bod zdůraznil význam rychlého vytvoření infrastruktury pro distribuci vodíku v Evropě.

Bosch fuel cell

Technologie Bosch začínají u elektrolýzy a končí vodíkovým motorem
V každém případě je Bosch připraven a uplatňuje zkušenosti z automobilového průmyslu ve vodíkovém hospodářství jako žádná jiná společnost. Proto je Bosch žádaný i v oblasti výroby H2. Na začátku roku 2023 začala společnost konstruovat prototypy pro elektrolýzu s využitím protonových výměnných membrán – jinými slovy opačný způsob přeměny energie, který se používá v mobilních palivových článcích. Od podzimu hodlá společnost zpřístupnit prototypy o výkonu 1,25 megawattů pro pilotní aplikace a v roce 2025 hodlá zahájit sériovou výrobu.

Bosch fuel cell

Bosch zkoumá několik možností využití vodíku. Stacionární palivové články na bázi pevných oxidů lze využít pro distribuované dodávky elektrické energie a tepla. V pilotním projektu v nemocnici v Erkelenzu nedaleko Kolína nad Rýnem v Německu chce Bosch pomocí této technologie dosáhnout celkové účinnosti 90 %. Tamní mikroelektrárna bude sice zpočátku fungovat na zemní plyn, nicméně později může být přestavěna na pohon na ekologický vodík. Kromě pohonu na palivové články pracuje Bosch také na vodíkovém motoru a vyvíjí systémy pro portální i přímé vstřikování vodíku. Toto řešení je vhodné zejména pro těžká vozidla na dlouhých trasách se zvláště velkým nákladem.

„Vodíkový motor dokáže vše, co dieselový motor, ale navíc je uhlíkově neutrální. Umožňuje také rychlý a nákladově efektivní vstup do mobility založené na vodíku,“ řekl Heyn.

Jednou z hlavních výhod je, že více než 90 % vývojových a výrobních technologií, které jsou pro něj potřebné, již existuje. Očekává se, že vodíkový motor bude uveden na trh od roku 2024. Již nyní má Bosch čtyři objednávky na výrobní projekty ze všech hlavních hospodářských regionů a do roku 2030 očekává šestimístné objemy jednotek. I v této oblasti Bosch dynamicky rozvíjí vodíkové hospodářství.

Zdroj zprávy: Bosch
Bosch