Evropská komise schválila aktualizovaný Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Evropská komise (EK) odsouhlasila aktualizaci Národního plánu obnovy (NPO). Po jednání s premiérem Petrem Fialou v Praze to oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Po schválení EK musí být NPO schválen také Radou EU, což je naplánováno na říjen. Výsledkem bude nové Prováděcí rozhodnutí Rady, tedy právně závazný dokument, který bude obsahovat podrobné milníky a cíle včetně termínů plnění.

„Jsem rád, že Evropská komise plán schválila, proces vyjednávání trval několik měsíců. Nový NPO upravuje původní cíle, navyšuje grantové části a nově přichází s částí úvěrovou. Aktualizovaný plán přináší dodatečné investice a reformy do digitální a zelené transformace, proto se původní finanční podpora navyšuje o zhruba 50 miliard korun. Díky tomu budeme mít více prostředků například na modernizaci naší energetiky,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

peníze

„Podařilo se nám také výrazně upravit a zjednodušit původní části plánu, což přispěje k jeho hladší realizaci. Předpokládáme, že v horizontu měsíce předložíme za ČR druhou a třetí žádost o výplatu prostředků z EU za splněné milníky,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Jedním z hlavních cílů nové podoby NPO je pomoc s celkovou energetickou transformací ČR. Jeho součástí jsou však i další opatření za účelem pomoci občanům. Jedná se například o reformu v oblasti dostupného bydlení, posílení kybernetické bezpečnosti či rozvoj informační systémů a digitálních služeb v sociální oblasti.

Kromě tradiční grantové části využije ČR nově i půjčku z Nástroje pro oživení a odolnost, a to ve výši 19,4 mld. Kč. Půjčka je poskytována za výhodných podmínek, s nižší úrokovou sazbou, než by si nyní půjčovala ČR sama, a s desetiletým odkladem splátek jistiny.

Misan s.r.o.

Reklama

Plán počítá s dalšími investicemi na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, v domácnostech a ve firmách. Připravena je celá řada reforem související s dekarbonizací dopravy či s energetikou. Jde například o novelizaci energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra nebo urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů pro obnovitelné zdroje energie. Mezi další oblasti patří například návrh systémové reformy v oblasti bydlení, reformy vzdělávání, investice do lepší sociální a zdravotní péče či posílení kybernetické bezpečnosti.

Z aktualizace NPO připraví EK Prováděcí rozhodnutí, které odešle Radě EU. Ta má zpravidla měsíc na jeho projednání a schválení. Poté bude dokument finálně schválený.

Přesný obsah Prováděcího rozhodnutí a samotné posouzení obdrží MPO během nejbližších dnů. Aktualizovanou podobu zveřejní resort na webu www.planobnovycr.cz, kde jsou také další informace o aktuálním dění, vypsaných výzvách a stavu plnění Národního plánu obnovy.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo