Ing. Karel Slončík jmenován členem představenstva ČEPS

čeps

Dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila dne 23. 2. 2021 s účinností od 2. 4. 2021 Ing. Karla Slončíka členem představenstva společnosti ČEPS. Ve funkci nahradí Ing. Stanislava Votrubu, jemuž dne 1. 4. 2021 skončí funkční období.

Karel SlončíkIng. Karel Slončík je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, katedry elektroenergetiky. Působil na různých pozicích ve strojírenských a inženýrských společnostech. Od roku 2012 pracuje v ČEPS Invest, dceřiné společnosti ČEPS, a.s., kde nyní působí na pozici předsedy představenstva.

„Jménem vedení společnosti bych chtěl Stanislavu Votrubovi poděkovat za dlouholetou profesionální práci a nasazení. Jako člen představenstva zodpovídající za správu a provoz přenosové soustavy významně přispěl k bezpečnému provozu a dalšímu rozvoji soustavy, a tím k plnění klíčové role ČEPS,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Dozorčí rada ČEPS, a.s., dále s účinností od 2. 10. 2021 zvolila pro další funkční období členem představenstva ČEPS Ing. Svatopluka Vnoučka.

Zdroj zprávy: ČEPS