Komentář ke změně v koncesionářských poplatcích

Návrh novely zákona1 o koncesionářských poplatcích nově zavádí paušální částku pro firmy dle počtu zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že návrh rozšiřuje okruh zařízení, za které se budou poplatky odvádět, jako jsou mobilní telefony, tablety, či notebooky, znamená to, že koncesionářské poplatky budou hradit prakticky všechny fyzické osoby v Česku, tedy z drtivé většiny zaměstnanci. Svaz průmyslu proto odmítá, aby firmy tyto poplatky odváděly ještě jednou, navíc za služby, které nevyužívají.

reklama R.D.I.

Reklama

Svaz průmyslu a dopravy poslední tři roky diskutoval s Ministerstvem kultury i Českou televizí o zrušení koncesionářských poplatků za televizní obrazovky, které firmám slouží výhradně k průmyslovým účelům a nepřijímají televizní signál. Důvodem byla nadměrná finanční zátěž pro firmy, která navíc neodpovídá tomu, jak podniky televizory využívají.

„Vzhledem k pokročilé digitalizaci a přechodu na Průmysl 4.0 osazují firmy každou výrobní linku či samostatná technologická zařízení obrazovkou k zobrazování výkonnostních parametrů, ke kontrole kvality výrobků nebo k řízení celých výrobních systémů. V řadě firem je takových zobrazovacích zařízení i několik desítek a náklady spojené s platbou televizních poplatků jsou pro ně zatěžující. Zproštění by podnikům snížilo náklady a administrativu a podpořilo digitální transformaci českého průmyslu,“ vysvětluje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Návrh Ministerstva kultury, který byl vložen do meziresortního připomínkového řízení, sice zohlednil připomínky Svazu průmyslu a podniky by měly být zproštěny odvodů za jednotlivé obrazovky. Nově však pro právnické osoby, zavádí poplatky dle počtu zaměstnanců.

„Novela by se v tomto znění dotkla téměř všech firem v ČR. Návrh nyní aktivně projednáváme s členskými asociacemi a firmami, ale už teď můžeme říct, že je pro podniky nepřijatelný. Firmy by neměly platit za služby, které jsou z jejich strany nevyžádané a které nevyužívají. Jediným přijatelným řešením je zachování výjimky pro televizní obrazovky, které jsou výlučně využívány pro zobrazování informací ve výrobních procesech, a upuštění od nově navrženého schématu plateb podle počtu zaměstnanců,” uzavírá Jiří Holoubek.

1 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu