Konference o Průmyslu 4.0 – Výzvy digitalizace průmyslu v roce 2024

Konference Brno Industry 4.0

Konference BRNO INDUSTRY 4.0 pro letošní ročník posouvá téma digitalizace a průmyslu 4.0 na novou úroveň. Digitalizace prostupuje průmyslem velkou rychlostí a někdy hrozí nebezpečí, že se její stěžejní prvky nepodchytí do potřebných detailů.

rhk brno industry 4.0

Do popředí tradiční konference, která proběhne 20. února 2024 v Brně, organizátoři z INDUSTRY CLUSTER 4.0, Regionální hospodářské komory Brno a CyberSecurityHubCZ tedy dávají tři klíčová témata:

Odolnost ֪– Dynamický vývoj na trhu klade na firmy velkou potřebu umět reagovat rychle a správně na změny, které nastávají. Odolnost firmy se zvyšuje, pokud má o svých procesech reálná data. Právě zde digitalizace je klíčovým nástrojem.

Udržitelnost – Evropa chce být lídrem v podpoře ochrany planety. Udržitelnost už pro firmy není jen marketingovým nástrojem pro lepší image. Udržitelnost je strategie pro budoucí rozvoj a žádná firma, zejména průmyslová, by neměla k tématu udržitelnosti přistupovat z povinnosti. Digitalizace funguje jako akcelerátor udržitelnosti.

Kyberbezpečnost – Digitalizace má spoustu výhod. Nesporných. Nese s sebou však i skryté hrozby. Téma kybernetické bezpečnosti nikdy nebylo aktuálnější. A přesto společnosti občas s nastavením jasných pravidel a postupů váhají. Digitalizaci potřebujete. Stejně jako její zabezpečení.

 

Letošní ročník si klade za cíl vytvořit obsahový koncept, na kterém nebudou mít firmy se zájmem o technologický rozvoj chuť chybět. Základním pilířem programu tedy budou atraktivní přednášky, které představí vize a strategie v oblasti průmyslu 4.0. Sekundárním cílem akce však zůstává propojování lidí. Zejména na straně dodavatelské či uživatelské. V rámci tohoto plánu připravují organizátoři posílený tlak na networking a individuální setkávání. Například:

  • B2B setkání všech účastníků mezi sebou,
  • ranní networkingový brunch s možností rezervování času expertů na klíčová témata akce,
  • posílení časů na setkávání v rámci kompaktnějšího harmonogramu,
  • rozšířená partnerská zóna s ukázkami reálných technologií.

Konference bude probíhat tradičně v HOTEL INTERNATIONAL v Brně a účast je opět bez poplatku po vyplnění registračního formuláře na konference.ic40.cz.

Zdroj zprávy: RHK Brno
RHK Brno