Konference Strojírenství OSTRAVA 2019

NSK logo

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), pořádá v Ostravě další ročník strojírenské konference.

NSK konference

Tradiční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019 proběhne pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu v úterý 17. 09. 2019 od 9 do 13 hodin v areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice na téma:

„Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu“.

Na konferenci byli pozváni a vystoupí:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu ČR
Ing. Jan Světlík, prezident NSK
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident HK ČR
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET, VŠB TU Ostrava
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora města Ostravy
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor, VUT Brno
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor, VŠB TU Ostrava
Mgr. Lubomír Martinec, ředitel, Národní ústav pro vzdělávání
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ing. Petr Prokop, ředitel, Úřad práce Ostrava
a další…

Konference je spojená s doprovodným workshopem v areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice a prohlídkou Dolní oblasti Vítkovice dne 16.9.2019 od 13 do 17.30 hodin.

Program moderuje:
Mgr. Eva Kijonková.

Registraci je možno učinit on-line na odkazu:
http://registrace.msskova.cz/2019/registrace_nova.php. Účast na konferenci i workshopu je zdarma.