Laureáti obdrželi Medaile za bezpečnost ČEPS

Medaile čeps

Provozovatel přenosové soustavy ocenil zástupce bezpečnostních složek Medailemi za bezpečnost ČEPS. Slavnostní udílení proběhlo 25. 10. 2023 v Míčovně Pražského hradu. Medaile laureátům za společnost ČEPS předali člen představenstva Pavel Šolc spolu s bezpečnostním ředitelem Martinem Bílkem.

Ocenění „Medaile za bezpečnost ČEPS“ je udělováno pracovníkům orgánů veřejné správy a samosprávy, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR, kteří se významně zasloužili o úspěšné plnění cílů, úkolů a závazků společnosti ČEPS na úseku ochrany kritické infrastruktury.

„Medaile za bezpečnost ČEPS jsou projevem uznání a poděkování zástupcům bezpečnostních složek a veřejné správy a samosprávy za vysokou úroveň spolupráce při ochraně přenosové soustavy,“ říká Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost společnosti ČEPS.

čeps medaile

Medaile I. stupně (zlatá):

Armáda ČR
plk. gšt. Ing. Petr Potyka – ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín

Policie ČR
plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA – náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor ČR
plk. Ing. Roman Bílý – ředitel Odboru operačního řízení Sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR

Medaile II. stupně (stříbrná):

Policie ČR
plk. Mgr. Petr Víšek – náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Armáda ČR
plk. gšt. Ing. Petr Holý – ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice

plk. gšt. Ing. Milan Sklenář, M.A. – ředitel Krajského vojenského velitelství Plzeň

Hasičský záchranný sbor ČR
plk. Ing. Miroslav Lukeš – ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Sekce pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Generálního ředitelství HZS ČR

Medaile III. stupně (bronzová):

Hasičský záchranný sbor ČR
plk. Mgr. Barbora Pálková – vedoucí Oddělení ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství HZS ČR

ppor. Ing. Bc. Miroslav Chromý – velitel čety hasičské stanice Tišnov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Armáda ČR
por. Ing. Antonín Bláha – velitel čety pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Liberec

por. Mgr. Vojtěch Dobeš – velitel stráže pěší čety Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno

por. Mgr. Radim Vetchý DiS. – velitel 2. pěší čety Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice

por. Bc. Zdeněk Procházka – důstojník oddělení odvodního řízení štábu KVV Plzeň (předtím velitel 2. pěší čety AZ pěší roty KVV Plzeň)

Policie ČR
mjr. Mgr. Tomáš Marešovský – vedoucí odboru Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. m Prahy

mjr. Jiří Kubatko – vedoucí Oddělení služební kynologie odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ppor. Jan Košťál – vrchní inspektor oddělení Řízení sil a prostředků policie Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

nprap. Martin Štěrba – psovod Oddělení služební kynologie odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Ostatní
Bc. Martin Hlaváček, DiS. – zástupce ředitele pro okrskáře Obvodního ředitelství Praha 10 Městské policie hl. m. Prahy

Petr Oravec – velitel směny Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl. m. Prahy

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps