Mezinárodní kulatý stůl o Národních strategiích umělé inteligence

robot ai pix

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pořádalo 21. února 2024 mezinárodní kulatý stůl o Národních strategiích umělé inteligence. Akce se zúčastnili odborníci ze Spojeného království, Nizozemska, Kanady a USA. Výstupy z kulatého stolu budou využity pro aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, na které nyní MPO pracuje.

Rychlý pokrok digitálních technologií, zejména generativní umělé inteligence, spolu s jejím širokým uplatněním a rostoucím počtem mezinárodních rámců navrhujících principy, směrnice a předpisy pro umělou inteligenci, vedl Českou republiku k zahájení revize své Národní strategie pro umělou inteligenci, kterou původně schválila vláda v květnu 2019. Hlavním cílem je, aby tento strategický dokument reagoval na nejnovější technologický vývoj, trendy a mezinárodní iniciativy, a aby tak plně využíval potenciál umělé inteligence pro podniky a společnost v České republice.

ai pix

„Revize Národní strategie pro umělou inteligenci je důkazem našeho úsilí držet krok s neustále se vyvíjejícím technologickým prostředím a využít potenciál umělé inteligence pro rozvoj hospodářství České republiky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci procesu aktualizace tohoto strategického dokumentu uspořádalo setkání se zahraničními odborníky na národní strategie AI, které přilákalo více než 50 účastníků z veřejné i soukromé sféry, vzdělávacích a výzkumných organizací a neziskového sektoru.

Kulatý stůl byl zaměřen na sdílení informací a zkušeností s vybranými zeměmi s cílem podpořit mezinárodní dialog o různých národních přístupech k umělé inteligenci. Kulatý stůl byl navržen jako platforma pro členy pracovní skupiny zodpovědné za revizi Národní strategie, aby získali nové pohledy na začlenění umělé inteligence do národních strategických dokumentů. Součástí události byla také prezentace aktuálního stavu revize české Národní strategie pro umělou inteligenci.

ai

Debata se zaměřovala zejména na klíčové iniciativy a pilíře, zapojení hospodářských a sociálních partnerů do implementace strategií, lákání talentů či vládní přístup k rozvoji AI. Všechny účastnické země workshopu potvrdily důležitost prosazování umělé inteligence se zaměřením na člověka, prosazování přístupu s ohledem na možná rizika, která tato technologie představuje. Účastníci také zdůraznili nutnost podpory mezinárodní spolupráce v oblasti umělé inteligence.

“Důkladná revize Národní strategie pro umělou inteligenci je zásadní pro přizpůsobení se rychle se měnícímu prostředí umělé inteligence a pro konkurenceschopnost našeho průmyslu,” okomentoval výsledky kulatého stolu vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Výstupy kulatého stolu se zahraničními experty ze zemí se špičkovými výsledky v oblasti umělé inteligence budou jedním z důležitých vstupů do aktualizace Národní strategie umělé inteligence. Aktualizace současného znění tohoto strategického dokumentu bude navržena ke schválení vládě v druhém čtvrtletí tohoto roku.

Pro další odborné informace je k dispozici e-mail ai@mpo.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo