Ministr Síkela jednal v Tádžikistánu a Uzbekistánu o rozvoji obchodních vztahů

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela navštívil s podnikateli Tádžikistán a Uzbekistán. Na bilaterálních ekonomických fórech firmy prezentovaly pokročilá česká řešení v oblastech kolejové dopravy, leteckého průmyslu, strojírenství, důlních technologií, farmaceutiky, logistiky a dalších. V Taškentu ministr podepsal memorandum o porozumění mezi MPO a Ministerstvem těžebního průmyslu a geologie Uzbekistánu, které má zdůraznit význam nově vzniklé stálé pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti těžebního průmyslu a geologie. Podnikatelské mise se za podpory Hospodářské komory ČR zúčastnilo 20 zástupců českých firem.

„Ruská agrese na Ukrajině má ekonomické dopady nejen na Evropu, ale také na země Střední Asie. Tyto země tak hledají, stejně jako Česká republika, spolehlivé partnery. My nabízíme dodávky českých řešení, know-how a technologií, Uzbekistán a Tádžikistán pak zejména strategické nerostné suroviny. Právě v oblasti nerostných surovin jsem s Uzbeky podepsal memorandum o porozumění, díky kterému vznikne pracovní skupina, kde budou naši odborníci hledat nové příležitosti v této oblasti,“ říká ministr Síkela s tím, že tak Česko pokračuje v diverzifikaci a zbavování se závislosti na nepřátelských režimech.

České společnosti působící v ekonomicky silnějším Kazachstánu pociťují čím dál větší nasycenost tamního trhu z hlediska možností uplatnění. Uzbekistán je se svými 36 miliony obyvatel jednak největší, ale také nejrychleji ekonomicky rostoucí (2021 – 5,3 %, 2022 – 5,7 %) zemí Střední Asie. Perspektivní segmenty pro české firmy jsou prakticky totožné jako v dalších zemích Střední Asie – těžba nerostných surovin, petrochemie, energetika nebo strojírenství. Řada českých firem v sousedním Kazachstánu má zřízeny pobočky či servisní centra, expanze do této země se jeví jako logický krok.

V nedávné době došlo k podpisu kontraktu mezi skupinou OMNIPOL a národním dopravcem Uzbekistan Airways ohledně dvou letadel pro tuto leteckou společnost. Během podnikatelské mise předal regionální ředitel této české firmy první ze dvou letadel L-410 UVP-E20. Výhledově je velký potenciál spolupráce s Uzbekistánem v energetice. „Potenciál pro spolupráci v oblasti energetiky mezi Českou republikou a Uzbekistánem vidíme v celé řadě oblastí. Hlavním zájmem tuzemských firem je možnost podílet se na výstavbě nebo modernizaci tepelných elektráren a spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energetiky, například ve sféře malých vodních elektráren a modernizace přenosové soustavy. Uzbekistán těží zemní plyn a ropu, můžeme pomoci například s geologickým průzkumem a s rekonstrukcí zastaralých plynovodů,“ dodává ministr Síkela.

Pro větší podporu českých podnikatelů a prohloubení partnerství plánuje agentura CzechTrade otevření zahraniční kanceláře v Taškentu. Kancelář může poskytovat také podporu exportérům v sousedním Tádžikistánu a v závislosti na aktuální situaci také v Turkmenistánu. Do té doby budou exportérům od července 2023 pomáhat zástupci již existující kanceláře v kazašské Almaty.

Uzbekistán

 

„Obě naše země mají značný potenciál pro hospodářský růst, inovace a rozvoj. Česká republika je proslulá svou tradicí špičkové výroby, vyspělých technologií a průmyslových znalostí. Tádžikistán je zároveň důležitým partnerem ve Střední Asii s rozsáhlými přírodními zdroji, kvalifikovanou pracovní silou a prosperující ekonomikou,“ říká ministr Síkela a dodává: „Naše firmy jsou připravené využít své odborné znalosti v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky a pokročilé výroby, a přispět tak k ambiciózním rozvojovým plánům Tádžikistánu.“

Cesta ministra Síkely navázala na dubnovou cestu předsedy vlády Petra Fialy po Asii, na jejímž závěru premiér navštívil Kazachstán a právě Uzbekistán. Jedním z hlavních cílů mise byla podpora českých výrobců a exportérů při hledání nových obchodních příležitostí po přerušení tradičních obchodních vazeb způsobeném ruskou agresí vůči Ukrajině.

ADK

Reklama

Význam zemí regionu Střední Asie potvrzují i výsledky výzkumného projektu Technologické agentury České republiky s názvem „Analýza exportních a investičních příležitostí České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek“.

„V projektu, jehož výsledky budou prezentovány v září tohoto roku, výzkumníci Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity potvrzují, že strategická role Střední Asie na hospodářské mapě světa roste, a to nejen pro tradiční partnery, jako je Rusko, Čína nebo Turecko,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller a dodává: „Právě proto, abychom posílili podporu našich exportérů v regionu, rozhodli jsme se od příštího roku otevřít zahraniční kancelář agentury CzechTrade v uzbeckém hlavním městě Taškentu. Tato kancelář nám umožní podporovat naše podnikatele nejen na uzbeckém, ale i na tádžickém a turkmenském trhu.“

Mnohé firmy objevují nové dopravní cesty a trhy mimo Rusko, včetně těch středoasijských. Důležitost zemí regionu chápe i Evropská unie. Proto jsou zahrnuty do iniciativy Global Gateway, která má za cíl podpořit udržitelné infrastrukturní projekty a posilování kapacit v partnerských zemích a do budoucna může představovat zajímavou příležitost pro české subjekty působící v řadě sektorů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo