Ministři na Radě pro energetiku schválili klíčovou úpravu pravidel trhu s elektřinou

vedení elektřina energie

Ministři zodpovědní za energetiku schválili na jednání v Lucemburku úpravu pravidel trhu s elektřinou. Jedná se o zásadní krok k posílení stability trhu a ochraně domácností a firem před vysokými cenami elektřiny. Zástupci členských států se také věnovali aktuální energetické situaci na Ukrajině nebo připravenosti na zimu. Českou republiku na jednání zastupoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

elektřina energie

 

„Ruská agrese na Ukrajině nám ukázala, že je třeba posílit ochranu spotřebitelů a zvýšit stabilitu a předvídatelnost trhu s elektřinou. Dnes jsme s ostatními ministry schválili klíčovou úpravu, díky které toto pomůžeme zajistit. Výsledkem bude odolnější trh s elektřinou, předvídatelnější náklady na energie a konkurenceschopnější průmysl,“ říká ministr průmyslu a obchodu a dodává: „Evropu čekají výzvy v souvislosti s dekarbonizací, rozvojem obnovitelných zdrojů a se stále více nevyzpytatelnými světovými trhy. Proto považuji tuto reformu za naprosto zásadní.“

Úpravy pravidel trhu s elektřinou usilují zejména o ochranu zákazníků a posílení jejich pozice na trhu s elektřinou. Dodavatelé elektřiny budou mít nově povinnost nabízet zákazníkům smlouvy s fixní délkou a fixní či dynamickou cenou, přičemž nejdůležitější podmínky budou muset být uvedeny transparentně a přehledně. Stejně tak se počítá s posílením role zákazníka, například díky právu sdílet energii z obnovitelných zdrojů se sousedy bez nutnosti zakládat energetické komunity. Navržené změny také umožní provozovatelům sítí snižovat spotřebu ve špičkách, což by mělo vést ke snížení cen elektřiny a snížení spotřeby plynu.

Nově bude také možné regulovat cenu elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky v případě vyhlášení krize. Jedná se o zásadní nástroj pro omezení negativních dopadů vysokých cen energií. V podobném duchu mohou nově státy využít mechanismus, který v době vysokých cen elektřiny umožní přerozdělit vysoké zisky producentů domácnostem i firmám. Navíc byla v rámci této revize uznána role jaderné energie jako vhodného zdroje pro dekarbonizaci.

seminář Misan

Reklama

Revize směrnice usiluje i o posílení odolnosti dodavatelů elektřiny, čímž chce Evropská unie předejít krachům energetických společností. Energetické regulační úřady budou muset zajistit, aby dodavatelé elektřiny uplatňovali strategii, která posílí jejich odolnost a sníží riziko krachů. Revize představuje návrh na povinné zavedení dodavatelů poslední instance a upravuje jejich základní povinnosti. Kromě revize trhu s elektřinou se ministři věnovali aktuální energetické situaci na Ukrajině.

„Rusko pokračuje v bezprecedentních útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Cílem je lidem vzít základní lidské potřeby – teplo, světlo či vodu. Zima se blíží a naší morální i strategickou povinnosti je našim přátelům co nejvíce pomoci,“ říká ministr.

Kromě toho zástupci členských států diskutovali o připravenosti na zimu, a Finsko a Estonsko informovaly členské státy o poškození plynovodu Balticconnector, ke kterému došlo minulý týden.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo