Lepší ochrana spotřebitelů a vyšší konkurenceschopnost průmyslu. Ministři jednali o podobě nového uspořádání trhu s elektřinou

vedení elektřina energie

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v Lucemburku na Radě pro energetiku o zlepšení uspořádání trhu s elektřinou. V důsledku vysokých cen na trzích s elektřinou se ukázalo, že je ještě více třeba posílit ochranu spotřebitelů a zvýšit stabilitu a předvídatelnost nákladů na energii. Proto Evropská komise v březnu tohoto roku představila reformu, která mimo jiné sníží vliv cen plynu na cenu elektřiny, zvýší konkurenceschopnost průmyslu v Evropě a zajistí ochranu trhu s elektřinou. V pondělí se ministři pokusili nalézt pozici Rady k této důležité reformě, nicméně se nepodařilo nalézt dohodu nad všemi částmi textu. Text bude nyní vrácen k projednání na úroveň velvyslanců v rámci Coreperu s cílem nalézt shodu nad posledními zbývajícími oblastmi.

 

„Cílem této reformy je zvýšit předvídatelnost a stabilitu nákladů na energie, čímž ochráníme evropské domácnosti a firmy před velkými výkyvy cen a zvýšíme konkurenceschopnost průmyslu jak v České republice, tak v celé Evropské unii,“ říká ministr Síkela a dodává: „Jsem rád, že se Evropská komise vrátila k důležité reformě, o které jsme jednali během našeho předsednictví. Její návrh je dobrým základem pro diskuzi, jak posílit stabilitu dlouhodobých trhů, posílit odolnost účastníků trhu a posílit ochranu a práva spotřebitelů.“

Navržené změny umožní provozovatelům přenosových i distribučních soustav zavést nový nástroj, který bude cílit na snížení spotřeby ve špičkách, což by mělo vést ke snížení cen elektřiny a snížení spotřeby plynu. Umožňuje jim také používat data z chytrých měřicích zařízení pro zvýšení flexibility a zefektivnění řízení energetického systému.

Návrh také umožní státům v rámci státní podpory garantovat výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren uzavíráním takzvaných dvousměrných rozdílových smluv. Ty zajistí, že v případě vysokých cen elektřiny nezůstanou tyto nadměrné zisky energetickým společnostem, ale budou přerozděleny spotřebitelům.

Úpravy pravidel trhu s elektřinou usilují zejména o ochranu zákazníků a posílení jejich pozice na trhu s elektřinou. Dodavatelé elektřiny budou mít nově povinnost nabízet zákazníkům smlouvy s fixní délkou a fixní či dynamickou cenou, přičemž nejdůležitější podmínky budou muset být uvedeny transparentně a přehledně. Stejně tak se počítá se zapojením zákazníka do trhu s elektřinou, například díky právu na sdílení energie z obnovitelných zdrojů bez nutnosti zakládat energetické komunity.

ADK

Reklama

Nově bude také možné regulovat cenu elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky v případě vyhlášení mimořádné tržní situace. K tomu může dojít pouze na omezenou dobu a za předpokladu, že ministři na základě návrhu Evropské komise a při splnění předem stanovených podmínek schválí vyhlášení stavu unijní krize cen energií. Jedná se o zásadní nástroj pro omezení negativních dopadů vysokých cen energií.

Revize směrnice usiluje i o posílení odolnosti dodavatelů elektřiny, čímž chce EU předejít krachům energetických společností. Národní regulační orgány budou muset zajistit, aby dodavatelé uplatňovali strategii, která posílí jejich odolnost a sníží riziko krachů dodavatelů elektřiny. Revize představuje návrh na povinné zavedení dodavatelů poslední instance na národní úrovni a jejich základní povinnosti.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nalézt shodu v oblasti hlavních principů nastavení rozdílových smluv a podmínek redistribuce příjmů mezi spotřebitele, pokusí se švédské předsednictví v nalézt podporu následujících dnech a výsledný kompromis se pokusí schválit v rámci jednoho z nadcházejících jednání velvyslanců.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo