V Praze jednali ministři zodpovědní za energetiku

Jozef Síkela

V Praze ve středu jednali ministři zodpovědní za energetiku. Diskuze směřovaly k jasnému nadefinování legislativních návrhů Evropské komise ohledně společných nákupů plynu či možného zastropování cen. Na neformálním jednání nechyběli zástupci zemí Evropského sdružení volného obchodu.

 

„V rámci první části programu jsme se zaměřili na otázku vysokých cen plynu a hledání rychlého, ale zároveň účinného řešení. Diskuze na toto téma není jednoduchá, každý stát má jiné podmínky, jiná pravidla, jiné zájmy; je však klíčová, protože musíme naprosto nutně zmírnit ekonomické dopady tohoto vývoje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Očekávám, že Evropská komise vezme tuto diskuzi v potaz během přípravy legislativního návrhu k této otázce. Ten by Komise měla zveřejnit příští týden a věřím, že se nám jej následně podaří probrat na formálním jednání Rady pro energetiku 25. října v Lucemburku. Následně nejspíše svoláme další mimořádné jednání ministrů energetiky s cílem dosáhnout jeho schválení.“

Hlavními elementy tohoto návrhu by měla být funkční platforma pro společné nákupy zemního plynu, zvýšení transparentnosti cenového indexu TTF a posílení jeho odolnosti vůči spekulativnímu jednání a v neposlední řadě posílení energetických úspor a solidarity mezi členskými státy.Během pracovního oběda ministři diskutovali o energetické připravenosti jednotlivých členských států, EU jako celku, ale také sousedních regionů před nadcházející zimou.

V odpoledním bloku pak proběhla diskuze o širších aspektech fungování evropského trhu s elektřinou.

„Diskutovali jsme také cesty, jak by měl být trh nastaven, aby dokázal lépe reagovat na současnou krizovou situaci a zároveň byl připravený pro budoucí energetický mix. Ten bude nízkouhlíkový a více založený na jaderných a obnovitelných zdrojích energie. Dali jsme přítomným zástupcům příležitost vyjádřit se k možnostem řešení tohoto problému a poskytnout tak Evropské komisi vodítka pro další práci v této oblasti,“ dodává ministr Síkela.

Neformálního jednání ministrů pro energetiku se zúčastnil ředitel Agentury pro spolupráci evropských regulátorů (ACER) Christian Zinglersen, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol, ředitel Sekretariátu Energetického společenství Artur Lorkowski, viceprezident Evropské investiční banky Thomas Östros.Ukrajinský ministr German Galušenko ve své videozdravice popsal aktuální situaci ve své zemi a vyzval všechny přítomné k solidaritě a pomoci s dodávkami energetických zařízení.

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo