MPO nabídne podnikatelům posledních téměř 5 miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje poslední velké výzvy v končícím programovém období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 v celkové alokaci 4,8 miliard korun. Navazující Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je ve finální fázi přípravy a plánuje první podporu na začátek roku 2022.

ekonomika byznys

V květnu se vyhlašují hned 3 výzvy programů podpory. Program Potenciál s alokací výzvy 1 miliardy korun je určen na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v novostavbách a technickém zhodnocení budov, v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Program Aplikace s výzvou ve výši 2,5 miliard korun je určen pro podnikatele a výzkumné organizace na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a program Inovace – Inovační projekt s alokací výzvy 1 miliardy korun nabídne podnikům podporu na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci.

Na červen je pak v rámci programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik připraveno 300 milionů korun pro malé a střední podniky na podporu aktivit, jejichž hlavní náplní bude investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dočerpává poslední finance z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na roky 2014-2020. S jarním kolem výzev v hodnotě téměř 5 miliard korun jsme jediným operačním programem, který ještě v tomto roce nabídne podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů. Současně však připravujeme na začátek příštího roku novou podporu v navazujícím Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Na roky 2021-2027 je připraveno téměř 80 miliard korun,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo