MPO spouští nový portál o chytré specializaci

ris 3 logo

Informace o chytré specializaci ve výzkumu a inovacích pro všechny, které tato oblast zajímá. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je gestorem Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci, spustilo nový webový portál www.ris3.cz.

„Portál bude informovat, vzdělávat a prezentovat data z oblasti aplikovaného výzkumu a přínosných inovací. Je to výsledek podpůrného projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3, na němž se kromě MPO podílela i agentura CzechInvest, Technologická agentura České republiky a Technologické centrum Akademie věd České republiky,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest. „Jeho pomocí se nám podaří co nejvíce propagovat Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR 2021-2027, která byla na začátku června schválena Evropskou komisí,“ dodává náměstek Očko.

Úkolem portálu www.ris3.cz je informovat o aktuálním dění v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a přibližovat problematiku chytré specializace širšímu okruhu zájemců. K dispozici budou rovněž aktuální data o vývoji ukazatelů charakterizujících vývoj a postavení ČR v oblasti výzkumu a inovací. Kalendář akcí bude přinášet informace o akcích se zaměřením na výzkum a inovace, a to na národní, krajské i evropské úrovni. Portál je vybaven i komunikačním modulem, do něhož mají přístup pouze členové RIS3 týmů z centra i krajů. Získají tak webové prostředí pro organizaci schůzek Národních inovačních platforem, krajských RIS3 týmů a ostatních stakeholderů, připomínkování materiálů, diskusi a vzdělávání.

„Webový portál www.ris3.cz je dalším příspěvkem k popularizaci témat výzkumu a inovací v ČR, protože vyplňuje určité bílé místo v informační mapě o této složité problematice. Věříme, že nás posune vpřed při koordinaci aktivit na podporu chytré specializace na centrální úrovni a v krajích a zviditelní ČR i na mezinárodním poli,“ říká národní RIS3 manažer Daniel Všetečka.

Účelem RIS3 strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. Tyto priority budou náležitě podpořeny z operačních programů (zejména OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Podporu prioritám RIS3 strategie poskytnou i národní programy, zejména v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo