Národní ceny i podpora rodinného podnikání. Zasedala Rada kvality ČR

Národní ceny

Slavnostní předávání Národních cen se konalo na MPO 19. května. Jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu EXCELENCE, za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání. Ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní. Podrobné informace jsou k dispozici zde. „Slavnostní předávání ocenění v netradiční podobě hybridního studia na MPO se dle ohlasů mimořádně povedlo, online vysílání sledovalo přes 500 účastníků,” uvedl 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na MPO Pavel Vinkler. Soutěže se zúčastnilo 71 organizací, bylo předáno celkem 28 ocenění, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a 3 absolutní vítězové.

Mluvilo se i o vyhlášení dalšího ročníku Národních cen kvality a Národní ceny za CSR, které proběhlo začátkem května 2021 s cílem ocenit vítěze v listopadu – měsíci kvality. „Nový ročník s sebou přináší specifika v podobě implementace nového modelu EFQM 2020, která se promítne především v programech START a EXCELENCE,“ dodal Pavel Vinkler a informoval členy Rady kvality o posunutí termínu přihlášek do 25.6.2021.

Rada kvality ČR se také seznámila s novými žádostmi o finanční podporu z rozpočtu Rady kvality, tentokrát především z odborných sekcí věnujících se rodinnému podnikání a vzdělávání, které byly podrobněji představeny předsedy obou sekcí. Členové Rady poté všechny předložené žádosti schválili.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo