Nezaměstnanost se v únoru zastavila na 4 %

úřad práce

Úřad práce České republiky evidoval k 29. 2. 2024 celkem 296 107 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 561 více než v lednu a o 13 599 více než v únoru 2023. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zůstal na stejné hodnotě a meziročně vzrostl o 0,1 p. b. Ke konci února činil 4 %. Pomineme-li covidový rok 2021, je to v únoru nejvíce od roku 2017. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR třetí nejnižší v Evropské unii. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl přitom o 27 528 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Webové stránky www.jsemvkurzu.cz nabízí rekvalifikace a kurzy pro každého.

pracovník bozp

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) zůstává v únoru tradičně na velmi podobné úrovni jako v lednu. V únoru se již neprojevuje dopad ukončení sezónních prací či pracovních poměrů na dobu určitou, což bylo důvodem růstu počtu uchazečů o zaměstnání v lednu. Na druhou stranu v únoru ještě nedochází k poklesu nezaměstnanosti kvůli zahájení sezónních prací. Počet nově registrovaných uchazečů o zaměstnání je ve srovnání s předchozím měsícem zhruba o třetinu nižší. Příchody a odchody uchazečů o zaměstnání z evidence nezaměstnaných jsou na rozdíl od předchozích měsíců vyrovnané a jsou způsobeny spíše přirozeným pohybem osob mezi pracovními místy než sezónními vlivy.

„Počet uchazečů na trhu práce odpovídá dosavadním trendům v nezaměstnanosti. Co je podstatné, ta se stále drží na velmi nízké úrovni. Rád bych poděkoval firmám a zaměstnavatelům, kteří dávají lidem práci. Jsou důležitým krokem ke stabilitě na českém trhu práce. Stále je však řada volných pracovních míst, která jsou pro uchazeče k dispozici. Mezi ty nejžádanější se již tradičně řadí dělnické profese, ale také profese z oblasti gastronomie a pohostinství nebo jiné kvalifikované pozice,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

lis pracovník

„Míra registrované nezaměstnanosti se po lednovém nárůstu stabilizovala. Již třetí měsíc po sobě převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci počet evidovaných volných pracovních míst. Zároveň vidíme, že roste počet zájemců o rekvalifikační a vzdělávací kurzy digitálních kompetencí. Lidé si začínají uvědomovat, že se trh práce dynamicky mění a že se ve vlastním zájmu musí průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence. Na našich webových stránkách jsou již dnes stovky různých školení zaměřených na rozvoj IT a digitálních dovedností a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0., které se stávají nezbytné nejen pro pracovní, ale také pro běžný život. Nabídku školení chceme výrazně rozšiřovat. Na většinu z nich Úřad práce finančně přispívá či je dokonce zájemcům zcela hradí. Například nyní lidem, kteří chtějí získat digitální dovednosti, můžeme zaplatit rekvalifikace nebo kurz až za 50 000 korun,“ odkazuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof na portál www.jsemvkurzu.cz.

„Zvláště dnes, u příležitosti Mezinárodního dne žen, bych rád ocenil zapojení žen do pracovního procesu. Je dobře, že většinu – téměř dvě třetiny – účastníků rekvalifikací tvoří ženy,“ uzavírá Daniel Krištof. „V posledních letech je na českém pracovním trhu v přístupu lidí vidět poměrně výrazný posun. Plná třetina ekonomicky aktivních dospělých je dnes již výrazně otevřena průběžnému doplňování své kvalifikace, či úplné změně pracovního zaměření, kdyby tím získali dlouhodobě lepší pracovní uplatnění. Do určité míry jde o poznanou nutnost, k čemuž notně přispěly také otřesy v období pandemie, během níž řada lidí v segmentech nejvíce zasažených omezeními provozu musela chtě nechtě přejít k jiným typům činností. Rychle se prosazující technologické změny tlak na adaptaci dále zvyšují,“ vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti Alma Career zastřešující jedny z největších českých online portálů práce.

job

S nástupem aplikací generativní umělé inteligence a s všudypřítomným využíváním digitálních nástrojů obecně podle něj není překvapivé, že je velmi vysoký zájem právě o prohlubování digitálních dovedností a práci s vybranými nástroji – od zpracování informací a dat, přes design či vývoj online nástrojů a služeb, až po tvorbu obsahu pro komunikaci na sociálních sítích.

„Kromě této oblasti jsou dlouhodobě velmi žádané také kompetence v oblasti projektového řízení, dále velmi výrazně v obchodu a komunikaci, či v oblasti financí – ať už jde o poradenství pro domácnosti a jednotlivce, či celou oblast podnikových financí. Pro možnost adekvátního uplatnění jsou v posledních letech zásadní také kurzy a školení z celé palety soft-sklils: vyjednávání, týmová práce, time-management atp. A stálicí rozhodně nadále zůstává výuka cizích jazyků – primárně angličtiny – v jejímž osvojení bohužel česká populace nadále mírně v porovnání s většinou zemí EU zaostává,“ upozorňuje Tomáš Ervín Dombrovský.

V evidenci Úřadu práce ČR bylo v únoru 2024 nově registrováno 35 365 lidí. V rámci krajského srovnání vzrostl podíl nezaměstnaných osob v 6 regionech, nejvíce v Libereckém, v Plzeňském a v Olomouckém kraji. V absolutní hodnotě přibylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Ústeckém, Olomouckém a Plzeňském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně vzrostl počet volných pracovních míst.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce