Novým generálním ředitelem Agentury pro podnikání a inovace je Jan Piskáček

agentura pro podnikani a inovace

Novým generálním ředitelem Agentury pro podnikání a inovace (API) se stal Jan Piskáček, který dosud působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ve funkci ředitele odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů. Nový generální ředitel vzešel podle služebního zákona z výběrového řízení a byl jmenován na funkční období pěti let. Za úkol bude mít především hladký průběh dočerpání dotační podpory z OP PIK a následně efektivní čerpání z navazujícího operačního programu OP TAK – stěžejních programů na podporu podnikání v ČR ze strukturálních fondů EU.

„Úspěch ve výběrovém řízení mě samozřejmě velmi těší. Řízení API a své nové úkoly vnímám jako velký závazek, stejně jako důležitost podpory podnikání v ČR, kterou API primárně zajišťuje. Do API se vlastně vracím. A vracím se rád, neboť jsem zde před svým působením na MPO tři roky pracoval, takže dobře znám celou zdejší agendu, prostředí i řadu kolegů,“ uvedl ke svému jmenování Jan Piskáček.

Ve funkci střídá dosavadního generálního ředitele Lukáše Vymětala, který API řídil od jejího vzniku v roce 2016. Ing. Jan Piskáček na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracoval od roku 2018. Ve funkci ředitele odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů měl na starosti především podporu malých a středních podniků na úrovni projektů revitalizace brownfieldů pro podnikatelské účely a řídil kompletní sadu podpůrných programů pro oblast energetických úspor, OZE a dalších programů zabývajících se energetickou bezpečností ČR.

seminář Misan

Reklama

Předtím od roku 2016 vedl v API oddělení financování podnikatelských nemovitostí. Dříve působil v agentuře CzechInvest a v letech 2008 – 2015 v několika funkcích na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde byl naposledy pověřený řízením odboru implementace strukturálních fondů. Vystudoval obor management a ekonomie ve stavebnictví na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace
API