SCHUNK: Ocenění za inovace v oblasti chytrého obrábění

iTENDO²

Do oboru obráběcích strojů dorazila digitalizace. K tomu přispělo i nové zařízení iTENDO². Inteligentní držák nástroje poskytuje data v reálném čase, a to “nejblíže k dílu” a pomáhá rychle spustit optimální obráběcí proces. Německá rada pro design nyní udělila této inovaci společnosti SCHUNK ocenění German Innovation Award 2022.

iTENDO2

Inteligentní systém ukazuje své silné stránky v odvětvích, kde je kvalita obráběných povrchů prvořadá. Pro přesné vrtání je vyžadována absolutní procesní spolehlivost – a to při vynikající kvalitě povrchu.

awarg german inovaceJe to správná volba, pokud jde o dokonalý povrch obrobku, delší životnost nástroje a méně zmetků při obrábění: Chytrý systém iTENDO² je klíčovou součástí digitalizace obráběcích strojů – a nejnovějším držitelem ocenění společnosti SCHUNK. Porotu Německé rady pro design tato inovativní technologie přesvědčila a udělila jí letošní Německou cenu za inovaci. Kombinace nízkovibrační hydraulické expanzní technologie s možnostmi digitálního sledování procesu otevírá uživatelům nový potenciál v oblasti úspory zdrojů a efektivního obrábění. Chytré hydraulické rozpěrné sklíčidlo je připraveno k použití během 2 minut a lze jej ovládat intuitivně. Integrovaný snímač zrychlení 100 g měří vibrace v místě jejich výskytu a poskytuje přesné údaje o stabilitě v reálném čase. Díky tomu lze rychleji najít optimální parametry pro stabilní obrábění a optimalizovat procesy v několika málo krocích. Díky otáčkám až 30 000 ot/min je vhodný pro použití v mnoha průmyslových odvětvích a náročných sériových provozech.

schunk iTENDO2

Klíčová součást digitalizace obráběcích strojů: iTENDO² získal Německou cenu za inovaci 2022.

Od července je k dispozici nová varianta iTENDO² easy connect
SCHUNK v současné době nabízí inteligentní technologii ve dvou úrovních digitalizace: Základní verze podložky iTENDO² s tabletem pro snadnou detekci procesů. Intenzitu vibrací lze zobrazit a vyhodnotit pomocí standardní aplikace. Lze jej také využít k intuitivnímu vytváření alarmů a vyhodnocování trendů, které lze využít k dlouhodobé optimalizaci procesů nebo k rychlejšímu zavádění nových procesů. Vzhledem k tomu, že rušivý obrys kompaktního a výkonného nástroje iTENDO² odpovídá v poměru 1:1 obrysu standardního nástrojového držáku SCHUNK, lze jej snadno nahradit standardním výrobkem, jakmile je proces spuštěn. Časově náročné přeprogramování systému není nutné. Nyní je k dispozici také rozšířená varianta iTENDO² easy connect s jednoduchým datovým rozhraním. Může přenášet naměřené hodnoty z držáku nástroje do jiných systémů, a tím umožnit využití signálů pro monitorování stroje nebo procesu. Volitelně lze tuto variantu integrovat přímo do stroje pro jednoduché sledování mezních hodnot.

iTENDO²

 

Německou cenu za inovace letos již popáté uděluje Německá rada pro design. Oceňuje inovace napříč odvětvími, které se vyznačují zaměřením na uživatele a přidanou hodnotou ve srovnání s předchozími řešeními.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK