OKD a Třinecké železárny plánují spolupráci i po ukončení těžby

třinecké železárny okd

Těžební společnost OKD a Třinecké železárny, které jsou dlouhodobě obchodními partnery v oblasti koksovatelného uhlí, domlouvají parametry budoucí spolupráce po ukončení těžby a při přechodu huti na nízkoemisní výrobu oceli v elektrických obloukových pecích. OKD je pro další rozvoj Třineckých železáren připravena poskytnout potřebné prostory i pracovníky. O detailech spolupráce v další etapě spolu hovořili generální ředitelé obou společností při prvním fárání ředitele třinecké huti do jednoho z porubů Dolu ČSM.

OKD důl ČSM těžní věž

Do hloubky 900 metrů dolu ČSM v lokalitě Sever společně v sobotu 27. dubna sfárali generální ředitel a předseda představenstva Roman Sikora a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Roman Heide. Porub, který navštívili, je 140 metrů dlouhý a od začátku provozu v něm bylo vytěženo 120 tisíc tun koksovatelného uhlí. Do ukončení jeho provozu v červnu letošního roku zbývá vytěžit 50 tisíc tun. Poté budou technologie vyklizeny pro využití v dalším porubu.

„Generálního ředitele Třineckých železáren si nesmírně vážím jako člověka a velmi oceňuji také strategickou spolupráci našich firem v oblasti koksovatelného uhlí. Rád bych, aby v této podobě pokračovala až do ukončení těžby a abychom na ni poté navázali v další etapě naší činnosti,“ uvedl Roman Sikora.

třinecké železárny okd

„OKD je naším významným partnerem v dodávkách uhlí a troufám si říci, že máme nadstandardní vztahy. V současné době se před námi otevírají další možnosti spolupráce, které souvisejí s transformací Třineckých železáren a přechodem na udržitelný způsob výroby oceli v moderních elektrických obloukových pecích s významným snížením emisí CO2,“ řekl při návštěvě Dolu ČSM generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Prohlídce pracoviště rubání předcházela debata na téma spolupráce při přechodu Třineckých železáren na nízkoemisní výrobu oceli v elektrických obloukových pecích. Mezi projednávanými možnostmi po ukončení hornické činnosti je například využití pozemků OKD v rámci zavádění nových technologií ke snížení emisí oxidu uhličitého v huti, ale také části pracovních sil těžební společnosti.

„OKD plánuje podnikat i po ukončení hornické činnosti a jsme připraveni poskytnout Třineckým železárnám pro jejich transformaci a další rozvoj nejen potřebné pozemky, ale i několik desítek našich pracovníků,“ doplnil Roman Sikora.

Fárání proběhne úvodní jámou lokality sever dolu ČSM na páté patro, pak do porubu č. 293 201/1, který se nachází v hloubce 900 m pod povrchem. Porub je vybaven 82 kusy sekcí mechanizované výztuže DBT 13/31 a dobývacím kombajnem Eickoff SL 300. Porub je dlouhý 140 m a je v něm dobývána spodní lávka 29. sloje. Mocnost uhlí je cca 2,6m, odtěžení z porubu probíhá hřeblovým a pásovými dopravníky po výdušné třídě a navazujícími důlními díly do důlního zásobníku. Od začátku provozu postoupil porub 260 m z výchozí prorážky, vytěženo bylo 120 000 t kvalitního koksovatelného uhlí, do ukončení porubu zbývá vytěžit 50 000t uhlí a postoupit o dalších 115 m. V dubnu je průměrný denní postup porubu 3,74m a denní těžba více než 1700 t. Práce zajišťuje kolektiv kmenových zaměstnanců OKD v nepřetržitém provozu. Dobývání porubu bude ukončeno v červnu 2024, kolektiv připraví technologii na výkliz pro vyžití v dalším porubu.

OKD důl ČSM

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever OKDa Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vytěží cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny