Optimalizované frézování umožňuje obrábění bez vzniku vibrací

CoroMill® MH20

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, uvedla na trh novou frézu pro práci s vysokými rychlostmi posuvu. Fréza CoroMill® MH20 je určena především pro frézování dutin nebo vybrání v materiálech ISO S, M a P. Koncepce CoroMill® MH20 je zárukou bezpečného obrábění bez vzniku vibrací, zejména pak při dlouhém vyložení nástroje, a celé řadě průmyslových odvětví nabídne nejvyšší bezpečnost břitu ve své třídě, obzvláště výhodná je však pro obrábění leteckých součástí.

CoroMill® MH20

Fréza CoroMill® MH20 doplňuje stávající produkty řady CoroMill® a vyplňuje strategickou mezeru v produktové řadě fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami určených pro práci s vysokými rychlostmi posuvu. Koncepce CoroMill® MH20 byla navržena tak, aby se vyznačovala svou spolehlivostí a minimálními sklony ke vzniku vibrací, a je přizpůsobena pro aplikace při výrobě součástí, jejichž obrábění je všeobecně známé svou obtížností a náročností, např. v oblasti výroby zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, výroby forem a zápustek nebo v leteckém průmyslu.

Díky svým předpokladům pro obrábění s dlouhým vyložením nástroje je tato fréza obzvláště vhodná pro použití v oblasti leteckého průmyslu. Tento postup je jedním z důležitých požadavků spojených s obráběním hlubokých, úzkých dutin při výrobě součástí draku letounu, jako jsou nosné prvky paluby, které se nacházejí v jeho spodní části. Tyto nosníky se často vyrábějí z tvářených titanových slitin a v kombinaci s požadavkem na dlouhé vyložení nástroje to znamená velice náročné podmínky obrábění s vysokým rizikem vzniku vibrací.

Na rozdíl od konvenčního konceptu využívajícího břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami byla fréza CoroMill® MH20 navržena s břitovými destičkami se dvěma řeznými hranami. To má skutečně značný přínos, protože díky tomu je nejchoulostivější část břitové destičky daleko od hlavní oblasti řezu, což přináší vyšší spolehlivost a lepší ochranu proti opotřebení. To také znamená, že obrábění do rohu nebo podél stěn nemá vliv na další řeznou hranu nebo roh mezi hlavním a vedlejším břitem, což je zárukou stejné výkonnosti u všech řezných hran.

Další oblastí, na kterou se zaměřily inovace, je geometrie břitových destiček CoroMill® MH20. Zatímco konstrukce se šikmými břity umožňuje plynulý a lehký záběr nástroje, který vyžaduje menší výkon, což umožňuje použití menších strojů, optimalizovaná linie ostří hlavního břitu a velikost poloměru zaoblení rohů břitové destičky přináší další zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu a umožňuje spolehlivé obrábění bez přítomnosti obsluhy.

Obrábění součástí pro průmyslová odvětví, jako je letecký průmysl, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, nebo výroba forem a zápustek, může být značně náročné,“ říká Sangram Dash, aplikační manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Jen v samotné oblasti leteckého průmyslu se výrobci musí vyrovnat s podmínkami, jako jsou tenké příčky a stěny, hluboké kapsy a úzké rohy. Když jsme frézu CoroMill® MH20 navrhovali, striktně jsme se drželi požadavků všech těchto průmyslových odvětví. Nástroj je například schopen provádět několik různých operací, čímž se snižuje počet použitých nástrojů, jejich výměn a eliminuje se nutná manipulace s nástroji během výroby, což vede ke zkrácení časů cyklu a zvýšení hospodárnosti výroby. Kromě toho, aby společnost Sandvik Coromant nabídla vyšší bezpečnost a produktivitu optimalizovaných procesů, u některé z koncepcí pro vysoké rychlosti posuvu vůbec poprvé zavádí geometrie břitových destiček určené speciálně pro některou skupinu materiálů dle ISO.

Že si nemohou dovolit udělat chybu, platí pro techniky zabývající se obráběním v leteckém průmyslu dvojnásob, obzvláště jsou-li standardy kontroly kvality součástí letadlových motorů tak vysoké, takže schopnost dodávat spolehlivé nástroje s konzistentní životností je pro společnost Sandvik Coromant nejvyšší prioritou.”

Při návrhu frézy CoroMill® MH20 byl kladen značný důraz na prodloužení životnosti a zvýšení spolehlivostí nástroje. Ve srovnání s jinou frézou Sandvik Coromant pro vysoké rychlosti posuvu, CoroMill® 415, vykázala nová fréza CoroMill® MH20 při obrábění titanové vzpěry křídla letounu reálné zvýšení životnosti nástroje o 32 % a výrazné zlepšení kvality obrobené součásti. Navíc další zkoušky prováděné při obrábění dílů vyrobených z ocelí a korozivzdorných ocelí prokázaly ve srovnání s konkurenčními nástroji vynikající spolehlivost a vyšší bezpečnost obráběcího procesu.

Chcete-li se o nové fréze CoroMill® MH20 dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant.

Zdroj zprávy: SANDVIK Coromant