Perfektní povrchová úprava díky automatickému zpracování povrchu

Povrchy se zpracovávají broušením a leštěním, a to buď s hrubým úběrem materiálu pro další zpracování, nebo jako konečné zpracování, aby se dosáhlo dokonalého dokončení obrobku. Je nutná citlivost a přesné nastavení. Zkušení zaměstnanci provádějí tyto úkoly intuitivně, ale ruční zpracování je zdlouhavé a nákladné a ne vždy přináší trvale dobré výsledky. Moderní robotická automatizační řešení mohou převzít tyto úkoly a zářit optimálním výkonem. Výsledek: dokonalé povrchy s menšími výdaji času a peněz. Abychom uživatelům nabídli nové možnosti v automatizaci procesů, Kompetentní lídr v oblasti uchopovacích systémů a upínací technologie SCHUNK nyní rozšiřuje své portfolio o nástroje pro zpracování povrchu pomocí robota. Obojstranně výhodná situace pro zaměstnance i společnost.

schunk aov
S novými obráběcími nástroji od společnosti SCHUNK lze nyní dosáhnout dokonalého výsledku také pomocí automatizovaných procesů. Uživatelé také těží z vyšší efektivity, nižších nákladů a trvale vysoké kvality.

Ve zpracování dřeva a kovů, stejně jako v automobilovém a leteckém a kosmickém průmyslu jsou nezbytné dokonalé povrchy. Ruční leštění, broušení a kartáčování je často namáhavé a vyžaduje velké úsilí. Automatizované procesy k tomu nabízejí atraktivní alternativu, protože pomocí robota lze dosáhnout bezchybných výsledků – s výrazně sníženými časovými a finančními výdaji a nižšími riziky na pracovišti. S novými jednotkami AOV a MFT-R od společnosti SCHUNK lze přechod na automatizované zpracování povrchu snadno a bez námahy implementovat. SCHUNK navíc poskytuje cennou podporu při zavádění automatizovaných procesů se studiemi proveditelnosti a rozsáhlým know-how v oblasti procesů.

schunk aov
Pneumatická excentrická bruska AOV s axiální kompenzací je specialistou na broušení a leštění povrchů obrobků. Díky nastavitelné flexibilitě lze dosáhnout konstantního kontaktního tlaku a tím jednotných výsledků zpracování.

Správný nástroj pro každý účel
Nové obráběcí nástroje od společnosti SCHUNK jsou speciálně navrženy pro automatizované aplikace a zaručují tak vždy dokonale obrobené povrchy. Excentrická bruska AOV je „specialistou“ na broušení a leštění povrchů obrobků. Pneumatická jednotka je poháněna lamelovým motorem s maximální rychlostí 10 000 otáček za minutu. Axiální uložení motoru zajišťuje flexibilitu, takže na povrch obrobku působí konstantní kontaktní tlak. To znamená, že zpočátku lze dosáhnout dokonalých výsledků leštění a broušení i na velmi nerovném povrchu. Kontaktní tlak lze ovládat samostatně ve dvou směrech, tj. Při vysouvání a zasouvání, pomocí dvou vzduchových přípojek a podle potřeby měnit (rozsah: 6,7 N až 67 N). Tím je zajištěno že AOV zpracovává s konstantním kontaktním tlakem i v režijních aplikacích. Excentrická bruska může být volitelně vybavena brusnými kotouči různých průměrů (125 mm nebo 5 “nebo 150 mm nebo 6”). Volitelně může být bruska vybavena přípojkou pro odsávání odstraněného materiálu. Znečištění robotické buňky a výsledných poruch tak lze zabránit nákladově úsporným způsobem.

vřeteno MFT-R
Flexibilní, robustní a spolehlivý při leštění a kartáčování: Pneumatické lešticí vřeteno MFT-R s radiální kompenzací výrazně zkracuje doby zpracování a uvedení do provozu.

Uživatelé, kteří potřebují obzvláště flexibilní a robustní lešticí vřeteno pro leštění a kartáčování obrobků s axiální flexibilitou, najdou s MFT-R optimální řešení. Vřeteno je vybaveno pneumatickým lamelovým motorem, který má maximální rychlost až 5 600 otáček za minutu. Pro dokonalé dokončení povrchů lze rychlost snížit na minimum. Robustní motor běží pouze krátkou dobu, což zkracuje dobu zpracování. Kardanové ložisko umožňuje individuální nastavení vyvažovací síly a radiální pružnosti nástroje. V závislosti na nastavení tlaku lze flexibilitu regulovat od 9 N do 70 N. Uživatel si může vybrat optimální hodnotu pro každou aplikaci a dosáhnout tak vysoké kvality a reprodukovatelných výsledků v každé poloze instalace. Lze vyrovnat jakékoli tolerance obrobku a programování dráhy robota je mnohem jednodušší. MFT-R je také obzvláště uživatelsky přívětivý díky svým doplňkovým funkcím: díky volitelnému upevnění osy je změna mezi oscilační a radiální kompenzací rychlá a snadná. Různé geometrie obrobku tak lze flexibilně obrobit pouze jedním nástrojem – ekonomická výhoda, která téměř snižuje investiční náklady na polovinu. MFT-R je k dispozici jako stacionární jednotka nebo jej lze flexibilně (axiálně nebo radiálně) namontovat na robota. SCHUNK pro tento účel nabízí prefabrikované desky adaptéru, což šetří drahocenný čas při sestavení.

pcfc schunk
Vyrovnávací jednotka PCFC s integrovaným systémem měření polohy zaručuje konstantní vyrovnávací sílu v každé poloze. PCFC lze kombinovat s širokou škálou nástrojů, a je proto univerzálně použitelný.

Jednotka PCFC završuje portfolio SCHUNK. Pokud musí být obrobek obroben definovanou silou, odvede kompenzační jednotka dobrou práci. PCFC zajišťuje, že v každé poloze působí konstantní vyvažovací síla. To umožňuje polohový senzor, který společně s ventily pro regulaci tlaku zákazníka kompenzuje váhovou sílu. PCFC lze kombinovat s širokou škálou nástrojů, a je proto vhodný pro mnoho aplikací.

Více přesnosti a rozmanitosti díky zvládnutelnému programování a konstrukčnímu úsilí: Takto efektivní je automatické zpracování povrchu pomocí nástrojů od společnosti SCHUNK.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK