Pojištění ještě přístupnější. EGAP dočasně vylepšuje exportérům podmínky

byznys

Exportní pojišťovna EGAP zpřístupňuje financování vývozu ještě většímu množství českých exportérů. U menších transakcí nebudou muset firmy vykazovat podíl zboží a služeb českého původu a u středně velkých postačí 30 namísto 50 procent. Čeští exportéři díky tomu nebudou muset věnovat tolik času propočítávání českého podílu a zbaví se velké administrativní zátěže. Nový pásmový režim platí od tohoto měsíce až do konce roku 2022.

„Pandemie koronaviru mění celosvětově pravidla mezinárodního obchodu a my nechceme zůstat pozadu. Mnoho zemí odchází od konceptu národního podílu a nahrazuje jej pojmem národní zájem. I nám řada jednání s exportéry, svazy, komorami i bankami ukázala potřebu zpřístupnit pojištění ještě většímu okruhu českých firem, aby mohly od bank získat financování pro své zakázky,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Díky dočasnému odstranění administrativních bariér dosáhnou na pomoc nejzranitelnější firmy ohrožené dopady pandemie. Změna také přispěje k diversifikaci, tedy k rozložení rizika do více teritorií a pro vícero firem.

export

Dvacet miliard pro české exportéry
V loňském roce pojišťovna podpořila české firmy na rekordních 47 trzích. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně či výstavby letišť v Senegalu.

Nad rámec pojišťování EGAP pomohla také více než 106 větším exportujícím firmám, kterým schválila záruky z programu Covid Plus. Komerční banky tak svým financováním do exportních firem napumpovaly víc než 20 miliard korun.

egap

Zdroj zprávy: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
egap