Pokles česko-německého obchodu v roce 2023

německo

Obrat česko-německého obchodu v roce 2023 dosáhl 113 miliard eur a oproti předchozímu roku poklesl o 1,76 %. Předběžné údaje Spolkového statistického úřadu o zahraničním obchodu v roce 2023 ukazují, že český vývoz do Německa vzrostl jen mírně o 2,47 %, zatímco německý vývoz do České republiky poklesl o 6,1 %.

Německo pix

„Důležitý signál, že se česko-německé hospodářství musí soustředit na nové obchodní modely a vyšší přidanou hodnotu. automatický růst, na který jsme byli roky zvyklí, je pryč,“ říká výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) Bernard Bauer.

Pokles německého exportu se zdaleka netýká jen Česka: vývozy ze SRN oproti předchozímu roku celosvětově klesly o 1,4 %.

„Rok 2023 byl pro německý exportní průmysl obtížný,“ shrnuje vývoj Carolin Herwegová, expertka na zahraniční obchod Německé obchodní a průmyslové komory (DIHK). „Nízká poptávka ze zahraničí v důsledku vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb i geopolitických rizik vedla v průběhu celého loňského roku k poklesu vývozu zboží,“ říká Herwegová.

Vývoj na německém trhu má zásadní dopad na hospodářskou situaci v Česku: do Spolkové republiky dlouhodobě směřuje třetina českého exportu, německé firmy v Česku zaměstnávají téměř půl milion lidí.

německo

Vzájemné propojení je důležité i pro německou stranu:
Česko bylo i v roce 2023 desátým největším obchodním partnerem SRN co do obratu vzájemného obchodu. Bilance vzájemného obchodu zůstává pro Česko pozitivní, čeští exportéři v roce 2023 vyvezli do Německa zboží za 60,6 miliard eur. Dovozy ze SRN do ČR klesly na 52,4 miliard eur.

Česko-německý hospodářský model se v uplynulých 30 letech zasloužil o bezprecedentní nárůst prosperity a rok co rok přinášel nová rekordní čísla. Teď je ale pod tlakem z několika stran, ať jde o technologické změny v klíčových oblastech, jako je energetika a mobilita, zpřísňování norem EU pro ochranu klimatu a dodavatelské řetězce, ale i silný protekcionismus na světovém trhu.

„Klíčové jsou nyní strategické investice s vysokou přidanou hodnotou, např. produkce polovodičů. Zde Česko zaostává za některými ostatními členy V4. Je třeba lépe využívat obrovské finanční prostředky EU a více investovat do infrastruktury, digitalizace a výzkumu a vývoje. To bude také impulsem pro nové obchodní modely,“ dodává šéf ČNOPK Bernard Bauer.

O ČNOPK:
ČNOPK je se svými 650 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je posilovat česko-německou obchodní a hospodářsko-politickou spolupráci mezi oběma zeměmi. Sleduje aktuální trendy a podporuje udržitelnou transformaci německo-českého hospodářství. Dlouhodobě se zasazuje o efektivní propojení praxe a vzdělávání v českém systému školství. Již od roku 2015 komora intenzivně pracovala na zavádění Průmyslu 4.0. Mezi její klíčová témata patří digitalizace, výzkum a vývoj, ale také vzdělávání. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých zahraničních hospodářských komor (AHK) a nachází se pod hlavičkou Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK).

Zdroj zprávy:

AHK logo