Pozice Rady k Euro 7: Krok správným směrem, ale tlak na náklady zůstává nadále vysoký

výfuk

Sdružení automobilového průmyslu vítá dohodu o Euro 7, které dnes dosáhli ministři členských států.

škoda auto SAP ilustrační

Ilustrační obrázek ŠKODA AUTO

„Zveřejněný postoj členských států je jasným zlepšením oproti původnímu návrhu Evropské komise. Ten byl zcela nepřiměřený, jak z hlediska přísnosti požadavků, tak i času pro implementaci. Vedl tak k neúměrně vysokým nákladům pro průmysl a zákazníky, k omezení nabídky, zejména pokud jde o malé modely, a to vše s minimálním přínosem pro životní prostředí,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Pozitivní změnou je i zachování limitů výfukových emisí a způsobu měření na úrovni Euro 6, alespoň pro osobní vozidla. EU má již dnes jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších přístupů k emisím znečišťujících látek z vozidel, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a další částice, na světě. Díky nejmodernějším technologiím jsou výfukové emise sotva měřitelné.

Dále vítáme prodloužení termínu zavedení normy Euro 7, i když omezený čas na vývoj nových modelů bude přesto značnou výzvou. I přes navržené úpravy, bude norma Euro 7 vyžadovat vysoké náklady na výzkum a vývoj nových komponent, zejména pokud jde o globální novinku měření emisí z otěrů z brzd a pneumatik.

Misan s.r.o.

Reklama

Celkově tak posun návrhu lépe umožní průmyslu se zaměřit na ambiciózní dekarbonizační cíle EU, tedy přechod od spalovacích vozidel k elektrickým a zároveň zachovat dostupnost vozidel a konkurenceschopnost našeho odvětví. To je zejména důležité v současné době, kdy se odvětví na jednu stranu nadále potýká s rozkolísanými dodavatelskými řetězci a zároveň čelí potřebě urychleně vybudovat zcela nové a lokální řetězce výroby baterií a dalších komponent pro elektrická vozidla.

V tuto chvíli tak apelujeme zejména na Evropský parlament, aby při svém projednávání normy pokračoval v dobře nastaveném kurzu diskuse tak, aby konečná podoba normy, po dohodě s Radou, efektivně odrážela její skutečné ekonomické, sociální a environmentální dopady.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu ČR
AutoSAP