Pozvánka na seminář TÜV SÜD Czech

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný v rámci Stavebního veletrhu IBF 14. 4. 2010 v Brně věnovaný problematice legislativy, úspor energií a kvality ve stavebnictví.

Na semináři získáte informace o legislativních požadavcích vztahujících se na
stavební výrobky a především o normě EN 1090, která sjednocuje požadavky
na provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Na praktických příkladech
Vám budou také představeny možnosti úspor energií u stávajících i nových
staveb včetně jejich zhodnocení. Dalším stěžejním tématem bude kvalita
dodavatelů stavebních prací a certifikace kvality budov.

To vše Vám bude představeno v návaznosti na praktické příklady. Budete mít
také možnost konzultovat konkrétní problémy a řešení s experty pro různé
oblasti stavebnictví společnosti TÜV SÜD Czech.

Účast na semináři je bezplatná a seminář je určen především pro výrobce
stavebních výrobků a konstrukcí, tvůrce projektových dokumentací, správce a
majitele budov, stavební společnosti, dodavatele služeb pro stavebnictví a
management realitních společností.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Barbora Blanková

TÜV SÜD Czech s.r.o.