Projekt vedený společností Westinghouse zajistí dodávky paliva VVER v Evropě a na Ukrajině

Westinghouse

Evropská unie (EU) vybrala konsorcium vedené společností Westinghouse, aby vyvinulo a dodalo bezpečné, plně evropské dodávky jaderného paliva do tlakovodních reaktorů ruské konstrukce (VVER). Diverzifikace zdrojů paliva VVER bude plně dosaženo posílením evropských kapacit v oblasti designu, výroby a dodávek při urychlení procesu budování kapacit.

reaktor

Projekt APIS sdružuje 12 evropských partnerů a je součástí programu EU Horizon Europe pro výzkum a inovace s příspěvkem 10 milionů eur z pracovního programu Euratomu na období 2023–2025. Konsorcium APIS vytváří silnou spolupráci mezi zeměmi se zkušenostmi s adaptací typů paliv a zeměmi, které teprve začínají svou cestu k diverzifikaci jaderného paliva. V současné době je v EU a na Ukrajině v provozu přes 30 reaktorů typu VVER-440 a VVER-1000.

Mezi evropské partnery z osmi zemí patří energetické společnosti ( ČEZ AS , Česká republika; Energoatom , Ukrajina; Fortum , Finsko; Jaderná elektrárna MVM Paks , Maďarsko; Slovenské Elektrarne AS , Slovensko), výrobci paliv Westinghouse (Švédsko) a Enusa (Španělsko), a palivové inženýrské a výzkumné organizace ( JRC-Joint Research Center -Evropská komise, Belgie; Státní vědeckotechnické centrum pro jadernou a radiační bezpečnost Ukrajiny; UJV REZ AS , Česká republika; Univerzita Uppsala , Švédsko; a VUJE, as, Slovensko) .

„Projekt APIS je silnou spoluprací mezi dodavateli a utilitami podporovanou EU s cílem zmírnit současné riziko dodavatelského řetězce a snížit závislost na dodávkách paliva VVER z Ruska. Konstrukční kompetence a výrobní kapacity umístěné v EU nabízejí robustní evropské řešení pro zajištění energetické bezpečnosti pro tyto země v dlouhodobém horizontu. Palivová technologie Westinghouse je jedinou dostupnou technologií plně nezávislou na ruské technologii. Některé země se již vydaly na tuto cestu diverzifikace a prokázaly, že na trhu VVER existují alternativy. Společnost Westinghouse je pevně odhodlána nabízet spolu se svými partnery vylepšené návrhy paliv a služby s ještě širším záběrem,“ řekl Tarik Choho, prezident společnosti Westinghouse Nuclear Fuel.

Zdroj zprávy: Westinghouse
Westinghouse