Projektant technických systémů pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu

tuv

Kurz je koncipován jako ucelená příprava na činnost projektanta se schopností zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti.

Kurz TUV SUD ČR
Komu je kurz určen:
všem, kteří se zapojují do programu “Nová zelená úsporám”, dále těm, kteří se chystají získat oprávnění na MPO ČR pro oblast Energetického specialisty – oprávnění k vypracování průkazu energetické náročnosti budov. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, lidem pracujícím v oblasti technického zařízení budov (TZB), případně těm, kteří zajímají o problematiku nízkoenergetické a pasivní výstavby.

Během 10 denního kurzu jsou dopodrobna probrána veškerá témata, týkající se nízkoenergetické a pasivní výstavby, včetně přípravy na schopnost zpracovat posudek do programu “Nová zelená úsporám” a na získání oprávnění k vypracování průkazu energetické náročnosti budov. Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí.

Přínosy kurzu:

  • Kurz bude zaměřen na zpracování dokumentů v oblasti programu “Nová zelená úsporám”.
  • Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na oprávnění k vykonávání vypracování průkazu energetické náročnosti budov.
  • Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů. 
    V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku “Svoboda software 2014”.
  • Kurz má v současné době podanou žádost o akreditaci na MŠMT ČR, po jejím udělení bude uznán jako rekvalifikace.
  • Lektorský tým pochází z praxe, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.
  • Součástí kurzu jsou 2 odborné exkurze v terénu, kde si účastníci vyzkouší nabyté znalosti v praxi
  • Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz již byl pilotně oveřen v roce 2014.

Další podrobnosti o kurzu najdete na stránkách TÜV SÜD Czech. Na těchto stránkách jsou rovněž termíny, cena a formulář pro on-line přihlášení.