Průmyslový design má pro budování silné značky klíčový význam, shodli se účastníci konference Design pro business agentury CzechTrade

design

Druhý ročník konference Design pro business agentury na podporu obchodu CzechTrade na svůj program přilákal téměř stovku návštěvníků. Hlavním cílem akce bylo přinést českým firmám informace, jak postupovat při budování silné značky či tvorbě firemního brandingu. Konference Design pro business se jako lektoři zúčastnili úspěšní čeští podnikatelé a odborníci na design, jako například Martin Wichterle, Aleš Najbrt, Michal Froněk nebo David Karásek.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá nejenom designové aktivity agentury CzechTrade jako velmi důležité a v podstatě zásadní pro působení českých firem v zahraničí. Jsem rád, že služby na podporu průmyslového designu a spolupráce s profesionálními designéry lze s podporou MPO zařadit do palety nástrojů, kterými pomáháme exportérům uspět na zahraničních trzích,“ uvedl poradce Sekce EU a zahraničního obchodu MPO David Müller a dodal: „Design je bezpochyby klíčovým nástrojem, který dokáže produkty odlišit, a to nejenom vzhledově, ale ve výsledku také funkčně, protože dokáže vzbudit emoce. Za několik let života v zahraničí mohu potvrdit, že nejlépe se prodává zboží, které má vytvořený skvělý branding a vypadá nejenom funkčně a výkonně, ale zaujme na první pohled.“

design

 

„V poslední době v souvislosti se zvýšením globální konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity českých firem slýcháme tři klíčová slova, a to tvořivost, kreativita a inovace. CzechTrade k nim bezpochyby přidává ještě slovo design, díky němuž je možné zvednout hodnotu výrobků až o 60 %, lze s ním přiblížit výhody některých složitých technologií běžným uživatelům a také dokáže vybudovat emocionální linku mezi uživatelem a konkrétním produktem, zejména pak u spotřebního zboží,“ doplnil generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a dodal: „Podpora designu byla a vždy bude významnou součástí strategie agentury CzechTrade, což jsme dokázali na podzim minulého roku obnovením činnosti Design Centra CzechTrade a představením nových služeb v oblasti designu.“

Mimo jiné také zmínil důležitost vizuální identity firmy pro export do zahraničí či jakou přidanou hodnotou pro růst firmy disponuje průmyslový design.

Agentura CzechTrade si uvědomuje stále větší důležitost průmyslového designu v budování úspěšného byznysu, letos například v rámci svého DesignCentra CzechTrade zavedla v této oblasti nové služby pro snadnější vstup na zahraniční trhy. České firmy mají díky službám Design Trend Monitoring (DTM) a Tržní Potenciál Design-Inovace (TPDI) unikátní možnost využít know-how vybraných zahraničních kanceláří při navrhování konkurenceschopných produktů a včas odhalit bariéry vstupu nového produktu na zahraniční trh, ať už legislativní nebo kulturní, čímž zvýší šance uspět ve vybraném teritoriu.

„V optimálním případě služba Tržní Potenciál Design-Inovace navazuje na službu Design Trend Monitoring. Cílem služeb je tedy pomoci českým exportérům včas a správně definovat specifika, která mohou významně ovlivnit zájem o jejich výrobky na vybraných trzích a následně ověřit tržní potenciál aplikovaných design-inovací. Firmy si začaly uvědomovat sílu a důležitost vizuální identity své značky, což je skvělý první krok v jejich další expanzi,“ říká Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade a dodává: „Stále také probíhá iniciativa Design Credits, ve které mohou malé a střední podniky získatdotaci na spolupráci s designérem z Adresáře designérů CzechTrade ve výši až 200 tisíc korun.“

design

O dotaci mohou firmy zažádat do 31. července 2023.

Program konference Design pro business byl rozdělen do čtyř tematických okruhů a zahájen přednáškou na téma Historie a úspěchy českého designu vedenou Davidem Karáskem, majitelem značky mmcité, zabývající se vývojem a výrobou designových produktů do veřejného prostoru. Společně s design novinářkou Evou Slunečkovou, architektem a designérem Michalem Froňkem a kurátorkou designu Michaelou Kádnerovou diskutovali o počátcích designu v Čechách a bylo inspirativní vidět největší tuzemské designové úspěchy.

Následovala přednáška na téma Průmyslový design jako kritická složka produktu, které se ujal již zmiňovaný Michal Froněk spolu s Martinem Wichterlem. Panelovou diskuzi doplnil Filip Dušek z firmy Fleysen se Zuzanou Ambrožovou ze společnosti Amplla a společně se shodli na zodpovědnosti ze strany designérů.

ADK

Reklama

„Každá firma chce vizi, kterou jim má dodat právě designér jako profesionál a ten je díky designovému návrhu a zpracování spoluzodpovědný za další růst firmy,“ uvedl v tomto bloku Michal Froněk.

Druhou část přednášek zahájila Pavlína Louženská z platformy #HolkyzMarketingu na téma Firemní branding. Také zde proběhla panelová diskuze společně s Klárou Poliakov ze společnosti Lasvit,Janem Sudou z agentury McCan a Jiřím Karáskem ze společnosti Marvil.Odborníci účastníkům předali cenné poznatky knasměrování firemního brandingu a usnadnění jejich vývoz do zahraničí.

Na branding volně navázala přednáška na téma Vizuál značky pod taktovkou Aleše Najbrta, spoluzakladatele Studia Najbrt. Mezi panelisty, kteří rozebírali vizuální identitu značky, byl Robert Haas z reklamní agentury Symbio, přední marketingový konzultant Jan Jůza, designérka se specializací na vizuální identitu Veronika Rút Fullerová a Milan Šemelák, spoluzakladatel a CEO Stage on Mars.

Více informací o nových službách včetně kontaktů na kompetentní pracovníky, kteří Vám podají podrobnější informace naleznete na webu Design Centra CzechTrade. Informace k iniciativě Design Credits naleznete na webu agentury.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade